Úradná správa č.21 / 2018-19 / zo dňa 01.02.2019

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  21/ 2018 – 2019 / zo dňa  01.02.2019logo

I.Správy VV

III..Správy KR

V.Správy TMK

VI.Správy Matriky

VIII.Správy KMaŠF

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 20.02.2019 / streda /  o 17,oo hod.

Predsedovia odborných komisií o 18,oo hod.

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Seminár rozhodcov ObFZ

Odborný doškoľovací seminár  rozhodcov   ObFZ Senica  sa uskutoční dňa 03.marca 2019( nedeľa) o 8,oo hod. v zasadačke Jednoty, nám.Oslobodenia, Senica.

Absolvovanie seminára je podmienkou k predĺženiu licencie R.

Žiadame R o dôslednú prípravu na školenie. Účastnícky poplatok 15,-€ bude uhradený pri prezentácii frekventantov. (Prezentácia od 8:oo do 8:3o hod.)

Bez absolvovania seminára  nebudú R a DS zaradení na nom.listinu rozhodcov pre jarnú časť súťaž.ročníka. Termín je určený s dostatočným predstihom vopred, aby si každý R  usporiadal svoje povinnosti tak, že sa na zimnom seminári zúčastní.

Marián Bašnár

predseda KR

V.SPRÁVY  TMK

1. Termín skúšky

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR v spolupráci s TÚ SFZ organizuje  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Termín záverečnej skúšky je dňa 09.02.2019 o 9,oo hod. v reštaurácii Maldini na štadióne FK Senica.

Štefan Gálik

predseda TMK

VI.SPRÁVY MATRIKY

Matrikár ObFZ upozorńuje FK, na čl.19 RaPP:

Článok 19 -Registračné obdobia:

2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

d)od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

e)od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

f)od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Vo februári a marci sa podáva len prestup s obmedzením – je potrebný súhlas materského FK !!!

VIII.SPRÁVY KMaŠF

NOMINÁCIA výberu dorastencov roč.2000 ObFZ Senica

na HT o Pohár predsedu ZsFZ

v Nových Zámkoch dňa 3.2.2019

Termín : 03.02.2019 nedeľa,odchod o 6,10 hod.

Miesto zrazu : 6,05 hod.,sídlo ObFZ, Sadová 638/43, Senica / zimný štadión od potravín Jednota/

Prineste si: Obuv do haly, hyg.potreby, registr.reukaz,kartičku poistenca, brankári kompletnú výstroj

Vedúci akcie:  Ing.Dušan Manďák 0907 266 429

Nominácia : Mário Žilínek,Oliver Plott,Damián Švárny,Adam Kúdela – Sobotište,Lukáš Čelústka,Zdeněk Daniel – Štefanov,Radovan Orgoník,Filip Suchánek – Kunov, Adam Veselý,Michal Negrean,Richard Neúročný,Ondrej Zabadal – Kopčany, Fabián Kuník – Čáry, Ján Cigánek- Lak.N.Ves.

Náhradníci : Lukáš Krček, Michal Hecht- Sobotište, Martin Fajnor,marek Horváth – Kunov.

Tréneri : Peter Ivánek 0915 250233, Matúš Velický

Vedúci družstva : Dušan Manďák, 0907 266 429

Upozornenie: Nezabudni  registračný preukaz a kartičku zdrav.poistenia!

V prípade choroby,alebo neúčasti z iných vážnych dôvodov treba informovať vedúceho akcie.

Halové turnaje :

KMaŠF usporiada počas jarných prázdnin  v termíne 25.2. – 1.3.2019 halové turnaje prípraviek, žiakov a dorastencov.Záväzné prihlášky zasielajte emailom na adresu sekretára ,kópia na predsedu KMaŠF  do 11.2.2019./ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , w This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Dátumy jednotlivých turnajov kategórií :

25.2.2019 pondelok  U 15 – Nafukovacia hala FK Senica , začiatok 8,oo hod.

26.2.2019 utorok U 19- ŠH RsMS , 8,oo hod.

27.2.2019 streda U13 – ŠH RsMS, 8,oo hod.

28.2.2019 štvrtok U 9 – ŠH RsMS, 8,oo hod.

01.03.2019 piatok U 11- Nafukovacia hala FK Senica, 8,oo hod.

Vladimír Rehák

predseda KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.