Úradná správa č.19 / 2018-19 / zo dňa 0612.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  19/ 2018 – 2019 / zo dňa  06.12.2018logo

I.Správy VV

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Riadna konferencia

V zmysle čl.44 odst.b Stanov ObFZ Senica Výkonný výbor ObFZ Senica zvoláva riadnu konferenciu ObFZ Senica na deň 21.01.2019 / pondelok/  o 17,30 hod. v zasadačke Jednoty Senica,Nám.Oslob.12.

2.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 07.01.2019/ pondelok /  o 17,oo hod.v Senici.

IV.SPRÁVY  DK

Oznam:

DK upozorňuje kluby , hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych sankcii na konci jesennej časti súťažného ročníka2018/2019, ktoré budú pokračovať na začiatku jarnej časti ročníka 2018/2019 ( DP čl.17/8  a 34/7)

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR v spolupráci s TÚ SFZ organizuje  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Prvý kurz prebehne  v termíne 02.12.2018 – 26.01.2019 / 6 blokov/ , skúšky 09.02.2019.

Kurz pokračuje dňa 08.- 09.12. 2018  v Senici/ Blok 2 /

Zoznam prijatých uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijatia :

M.Hlúpik, J.Chudý, J.Tolla, M.Hladký, R.Pollák, P.Kumančík, ,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek, B.Jančí,S.Malý, J.Blažek,M.Ivan, M.Lorenc, M.Biskupič, A.Biskupič,J.Hrušecký, M .Petrúfka,A.Jakubek,M.Jakubek, P.Beňa, I.Michalica, B.Malík, M.Velický,D.Strapko,N.Planka,T.Vričan.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

V zmysle uzn.č.88 / 2018 sekretár upozorňuje FK na splatnosť termínu splatnosti zbernej faktúry do 10.12.2018 .

V uvedený dátum musia byť finančné prostriedky na účte SFZ. Účinok športovo – technických dôsledkov sa ruší ku dňu , kedy bola úhrada mesačnej zbernej faktúry pripísaná na účet SFZ uvedený na faktúre.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.