Úradná správa č.2 / 2018-19 / zo dňa 26.07.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  2 / 2018 – 2019 / zo dňa  26.07.2018logo

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

Výnimky pre jesennú časť sezóny 2018/2019 doplnené

VI.liga- SPORTIKA - dospelí – MO- ObFZ SE

1.kolo Rybky - Cerová, ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode so zmenou poradia, stretnutie sa odohrá na ihrisku v Cerovej.

1.kolo Sobotište – Hlboké, ŠTK súhlasí so zmenou poradia, stretnutie sa odohrá dňa 5.8.2018 t.j. v nedeľu  o 17:00 hod v Hlbokom.

2.kolo Lakš. Nová Ves – Sobotište, stretnutie sa odohrá 11.8.2018 t.j. v sobotu o 17:00 hod.

4.kolo SpartakŠaštín Stráže – Rybky, stretnutie sa odohrá dňa 26.8.2018 t.j. v nedeľu o 10:00 hod.

4.kolo Rohov – Radošovce, stretnutie sa odohrá dňa 26.8.2018 t.j. v nedeľu o 10:00 hod.

5.kolo Slovan Šaštín – Stráže – Spartak Šaštín-Stráže, stretnutie sa odohrá dňa 1.9.2018 o 15:00 hod

7.kolo Slovan Šaštín – Stráže – Rohov , stretnutie sa odohrá v sobotu v UHČ .

Rohov a SpartakŠaštín – Stráže – vždy v nedeľu o 10:00 hod

Hlboké– vždy v sobotu UHČ dospelých

Rybky – vždy v sobotu UHČ dospelých okrem 6.kolo

Popudinské Močidlany – vždy v sobotu v UHČ okrem 3.kolo

Lakšárska Nová Ves – vždy v sobotu UHČ

Kluby , ktoré nemajú R a musia hrať mimo UHČ – Spartak Šaštín-Stráže, TJ Družstevník Popudinské Močidľany, TJ Družstevník Hlboké, FC Družstevník Rybky, OŠK Rohov, TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves.

ŠTK upozorňuje, že 4.kolo je plánované na 25.8.2018 t.j. na sobotu a nasledujúce kolo je plánované na 29.8.2018 t.j. v stredu, v prípade požiadaviek na zmenu termínu ŠTK nebude vyžadovať dohodu klubov.

VII.liga - dospelí - II.tr.-ObFZ SE

3.kolo Čáry – Smrdáky, stretnutie sa po dohode oddielov odohrá dňa 3.11.2018 o 13:30 hod .

3.kolo Hradište – Unín, ŠTK súhlasíso zmenou poradia, stretnutie sa odohrá v Uníne.

Hradište – vždy v nedeľu o 10:00hod

Kunov – vždy v nedeľu o 10:00 hod okrem 3.kolo

Smrdáky – vždy v sobotu v UHČ okrem 4.kolo

Vrádište – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Smolinské – sobota UHČ

ŠFK Štefanov – mimo UHČ , ŠTK určilo sobotu UHČ dospelých

Kluby , ktoré nemajú R a musia hrať mimo UHČ – TJ Družstevník Kunov, TH Družstevník Hradište, TJ Družstevník Vrádište, ŠFK Štefanov,  TJ Družstevník Smolinské a FK Smrdáky.

VIII.liga - dospelí - III.tr.-ObFZ SE – MY

5.kolo Dojč – Chvojnica, stretnutie sa odohrá dňa 29.8.t.j. v stredu o 17:00 hod.

1.kolo Letničie - Chropov, stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá v opačnom poradí, dňa 20.10.2018  sobotu v UHČ v Chropove.

Letničie – sobota UHČ dospelých

Chropov – sobota UHČ dospelých

Prietrž – vždy v sobotu v UHČ dospelých okrem 2.kolo v nedeľu UHČ

Dojč – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Podbranč – vždy v sobotu UHČ dospelých

Kluby , ktoré nemajú R a musia hrať mimo UHČ : TJ Družstevník Letničie, TJ Družstevník Dojč, TJ Družstevník Podbranč , TJ Družstevník Prietrž a FK Chropov.

3.kolo Vrbovce  - Trnovec, ŠTK súhlasí s zmenou poradia, stretnutie sa odohrá v Trnovci. .

10.kolo Jablonka – Trnovec, ŠTK súhlasí so zmenou poradia, stretnutie sa odohrá v Trnovci.

VI.liga-dorast-U19-MO-ObFZ SE

ŠTK dodatočne zaradila družstvo TJ Chvojničan Radošovce, vo vyžrebovaní  im bolo pridelené voľné číslo t.j. č.9

2.kolo Sobotište – Borský Mikuláš, ŠTK súhlasí po dohode klubov so zmenou poradia, stretnutie sa odohrá dňa 12.8..2018 t.j. v nedeľu o 14:30 hod v Borskom Mikuláši.

3.kolo Kúty – Sobotište , stretnutie sa odohrá dňa 18.8.2018 t.j. v sobotu o 17:00 hod .

5.kolo Slovan Šaštín-Stráže – Kúty, stretnutie sa odohrá dňa 1.9.2018 t.j. v sobotu o 12:30 hod ako predzápas dospelých.

2.kolo Kopčany – Slovan Šaštín dňa  11.8  o 10.00 hod

4.kolo Kopčany - B.Mikuláš  dňa 26.8  o 17.00 hod

9.kolo Kopčany-Kúty dňa 29.9  o 16.00 hod

10.kolo Kopčany-Kunov dňa  6.10 o 15.00 hod

12.kolo Kopčany-M.Ján dňa 20.10 o 13.00 hod

14.kolo Kopčany- Štefanov dňa 3.11 o 11.30 hod

Kunov vždy v sobotu o 10,00 hod , okrem 3 kola TJ Kunov - FK Borský Svätý Jur v sobotu o 17,00 hod a 11.kolo Kunov – Radošovce , stretnutie sa odohrá dňa 13.10.2018 o 11:00 hod

Štefanov – nedeľa UHČ

Slovan Šaštín–Stráže – vždy v sobotu UHČ

Sobotište – vždy v sobotu UHČ

Moravský Svätý Ján – striedavo na ihrisku v M.Jáne a Brodskom / 3,7 a 11 kolo - uvedené v ISSF /

Borský Svätý Jur  – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Borský Mikuláš - 10.kolo nedeľa 7.10. o 12,00 hod

Radošovce – nedeľa 3 hodiny pred UHČ dospelých - 4. Kolo, 6.kolo, 10.kolo, 12.kolo a 14.kolo

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina A

1.kolo Dojč – Šajdíkove Humence sa odohrá dňa 1.9.2018 o 12:00 hod

2.kolo Rybky – Sobotište sa odohrá dňa 8.9.2018 o 15:30 hod.

2 kolo TJ Kunov - ŠFK Štefanov o 13,00 hod

4 kolo TJ Kunov - TJ Dojč o 13,00 hod

9 kolo TJ Kunov - FC Rybky o 13,00 hod

Oreské – vždy v sobotu UHČ dospelí

Cerová – vždy v sobotu UHČ dospelí

Štefanov – vždy v sobotu o 14:00 hod

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina B

Borský Mikuláš – sobota UHČ dospelých

Borský Svätý Jur – sobota UHČ dorastu

Unín – 3 hod pred UHČ dospelých

M.Ján – vždy o 14:00 hod okrem 4.kolo  M.Ján – B.Jur , dňa 23.9.2018 t.j. v nedeľu o 13:00 hod.

2.kolo Kopčany- Unin dňa 8.9   o 11.00 hod

4.koloKopčany- M.Háj dňa 22.9  o 11.00 hod

7.koloKopčany-Brodske dňa 13.10 o 11.00 hod

9.koloKopčany – Slovan Šaštin dňa 27.10 o  9.30 hod

10.kolo Kopčany-B.Mikuláš dňa 3.11  o 9.30 hod

1.kolo Spartak Šaštín-Stráže - Mokry haj dňa 1.9.2018 o 14:00 hod

3.kolo Spartak Šaštín-Stráže – Kopčany dňa 15.9.2018 o 14:00 hod.

5.kolo Spartak Šaštín-Stráže – Čáry dňa 29.9.2018 o 14:00 hod.

7.kolo Spartak Šaštín-Stráže – B.Mikuláš dňa 13.10.2018 o 14:00 hod

9.kolo Spartak Šaštín-Stráže – M.Sv.Ján dňa 27.10.2018 o 14:00 hod

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina A

Borský Mikuláš- sobota 1,5 hod pred UHČ dospelých

2 kolo TJ Kunov - TJ Sokol Borský Mikuláš o 15,30 hod

4 kolo TJ Kunov - TJ Šajdíkové Humence o 15,30 hod

7 kolo TJ Kunov - TJ Koválov o 13:00  hod

8 kolo TJ Kunov - TJ Slovan Šaštín o 10,00 hod

10 kolo TJ Kunov - TJ Lakšárska Nová Ves o 10,00 hod

Koválov – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Cerová – vždy 2 hod pred UHČ dospelých ešte otvorené

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina B

Moravský Sv.Ján – vždy o 16:00 hod okrem 8.kolo a 2.kolo M.Ján – Sekule 9.9. t.j. v nedeľu o 14:00 hod .

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina C

Petrova Ves – vždy v sobotu o 10:00 hod

Unín - vždy o 11:00 hod s výnimkou 7.kolo o 10:30 hod

Skalica - vždy v Kopčanoch

10.kolo Kopčany - M.Háj dňa 29.8 t.j. v stredu o 11.00 hod

2.kolo Kopčany - Unin dňa 8.9  o 13:00 hod

5.kolo Kopčany - Skalica dňa 29.9 o  9.30 hod

7.kolo Kopčany - Holič  B dňa 13.10 o 13.00 hod

8.kolo Kopčany - P.Ves dňa 20.10 o 11.00 hod

10.kolo Skalica –Unin dňa 29.8. o 9.30 hod

2.kolo Skalica - P.Ves  dňa 8.9. o 9.30 hod

4.kolo Skalica - M.Háj dňa 22.9. o 9.30 hod

7.kolo Skalica - Holič  „A“ dňa 13.10 o 9.30 hod

8.kolo Skalica - Holič  „B“  dňa 20.10 o 9.30 hod

10.kolo Holíč „A“ – Petrova Ves dňa 29.08. t.j. v stredu o 14,30 hod

1.kolo Holíč „A“ – Radošovce dňa 1.9. o 10:00 hod

1.kolo Holíč „B“ – Skalica dňa 1.9. o 12:00 hod

2.kolo Holíč „A“ – Holíč „B“  dňa 08.09. o 14,30 hod

3.kolo  Holíč „B“ – Radošovce dňa 15.09. o 10,00 hod.

4.kolo  Holíč „A“ – Unín dňa 22.09. o 14,00 hod

4.kolo Holíč „B“  - Petrova Ves dňa 22.9.o 16:00 hod.

6.kolo  Holíč „B“ – Mokrý Háj dňa 06.10. o 14,00 hod

6.kolo  Holíč „A“ – Kopčany dňa 06.10. o 16:00 hod.

9.kolo Holíč „B“ – Holíč „A“ dňa 27.10. o 10,00 hod

Oznamy pre kluby ObFZ Senica

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka.

1.4 FO je povinný pred začiatkom súťažného ročníka pre všetky svoje družstvá a vo všetkých súťažiach vyplniť v sezónnej súpiske družstva v ISSF iba trénerov a ostatných členov realizačného tímu družstva (SP 41/2).

1.5 Ak nie je na stretnutie delegovaný R alebo sa na stretnutie nedostaví ani po čakacej lehote, stretnutie sa odohrá, rozhodovať bude laik a domáci a hosťujúci oddiel prostredníctvom svojho ISSF resp. tímového manažéra zabezpečí všetky potrebné informácie – strelci gólov, napomínaní a vylúčení hráči a tieto informácie zapíše v ISSF v podaní na Komisiu – ŠTK ObFZ.

1.6.V systéme sa môže generovať faktúra za členské poplatky na sezónu 18/19 pre obdobie od 1.7.2018 – 30.6.2019. Faktúru za členské musia mať vygenerovanú všetci členovia SFZ, t.j. Tí, ktorí sú uvedení v zápise a ktorí pracujú v ISSF. V kluboch to bude v zbernej faktúre.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa  1.8.2018.

V Senici dňa 25.7.2018                            ŠTK ObFZ Senica

Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Oznam pre rozhodcov:

KR žiada všetkých R v súťažiach ObFZ Senica, aby si prevzali na sekretariáte reklamné nášivky na dresy,ktoré sú povinní nosiť na dresoch v majstrovských stretnutiach súťaží ObFZ Senica v súťaž.ročníku 2018 – 2019.

Zároveń žiada R, aby sekretárovi nahlásili čísla obuvi / turfy/.

Úhrada členského:

KR dôrazne upozorňuje R a DZ na povinnosť uhradiť ročný členský poplatok najneskôr 31. 7. 2018. Bez jeho uhradenia Vám ISSF neumožní zúčastniť sa  majstr.stretnutí !

Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol).

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Uvoľnenie výkonu športu podľa DP čl.37/6

U02 Karol Hála  1182554, TJ Družstevník Sobotište II.tr  dosp. Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu(U267)a podľa čl.37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30,-€, podľa čl.12/2 DP( zberná faktúra)

U03 Kristián Krajčír 1297481, FK Borský Svätý Jur MO dosp. Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu(U265)a podľa čl.37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30,-€, podľa čl.12/2 DP( zberná faktúra)

Prenos trestov do jesennej časti ročníka 2018/2019

Erik Jurica 1230984, TJ Družstevník Hlboké MO  dosp  4 ssN

Peter Portel 1209259, TJ Kerko Šajdíkove Humence  II.tr.dosp  1ssN

Kristián Krajčír 1297481, FK Borský Svätý Jur MO dor. 2ssN

Michal Baláž 1309564, TJ Kopčany  MO  dosp.2ssN

Patrik Polák 1309490, ŠFK Štefanov  II.tr dosp.1ssN

František Božek 1160778, ŠK Baník  Čáry II.tr dosp.2ssN

Tomáš Novák 1248444, TJ Kopčany  MO  dosp. 1ssN

Juraj Pagáč 1259274, FK Smrdáky II.tr dosp. 1ssN

Bronislav Chovanec  1221889, TJ Družstevník Hlboké MO  dosp. 1ssN

Oznam:

DK oznamuje klubom, že hráč ktorý bol v poslednom súťažnom stretnutí ročníka 2017/2018 napomínaný 5ŽK alebo 9ŽK, môže podľa DP.čl37 ods.6, do začiatku nového súťažného ročníka, za tieto napomenutia, písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku2018/2019.

V prípade ak hráč ( klub) požiada o zmenu DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť “ Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu“ a doručiť v stanovenej lehote prostredníctvom ISSF na DK ObFZ Senica. Stanovená  finančná pokuta  u dospelých - 30.-€

DK upozorňuje kluby, hráčov, funkcionárov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle znenia     čl. 17/8 DP a čl.34/7DP, sa DS udelené v súťažnom  ročníku 2017/2018  prenášajú do začiatku nového  súťažného ročníka  2018/2019,

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční v mesiacoch november – december 2018.

Vyzýva zástupcov FK, aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky prípadných záujemcov o školenie.

TMK  eviduje žiadosti nasledovných žiadateľov na školenie UEFA Grassroots C licencie:

P.Kumančík,P.Špoták,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek,J.Chudý,J.Dvořák,J.Tolla,M.Hladký,M.Krásny,

R.Pollák,T.Vričan,B.Jančí,J.Krč,S.Malý, S.Krčová,M.Kováčik, M.Černek,M.Ivan, J.Hrušecký, M.Lorenc,J.Blažek,M.Chrenka, T.Juračka, M.Biskupič, A.Biskupič, M.Petrúfka.

Žiadosti na predĺženie  licencie UEFA Grassroots C licencie:

R.Šulla,J.Mindek,J.Karas,F.Polesňák,K.Fabian,F.Hutta, P.Černek,F.Melicher,Ľ.Fagan, B.Jablonický.

T.Duška.

Tlačivo na prihlásenie nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

Sekretár oznamuje, že z dôvodu služobnej cesty bude sekretariát dňa 27.7.2018 / piatok / zatvorený.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.