Úradná správa č.37/ 2017-18 / zo dňa 07.06.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  37 / 2017 – 2018 / zo dňa  07.06.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa  20.06 .2018 o 18,oo hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VIII. liga – III.trieda dospelí

28.kolo Podbranč – Dojč, ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia po vzájomnej dohode dňa 16.6.2018 t.j. v sobotu o 17:00 hod

VI.liga-dorast-U19-MO

28.kolo Radošovce – Borský Sv.Jur, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho času , stretnutie sa odohrá dňa 17.6.2018 t.j. v nedeľu o 13:00 hod

27.kolo Kúty – TJ Slovan Šaštín – stretnutie sa odohrá dňa 20.6.2018 o 18:00 hod.

IV.LIGA-ŽIACI-U15-OBFZ SE sk A

22.kolo Čáry – Šajdíkove Humence 3:0 kont

ŠTK stretnutie kontumuje v zmysle SP č.82 písmeno b a podľa SP čl.11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva ŠK Baník Čáry. Prípad TJ Kerko Šajdíkove Humence odstupuje na DK ObFZ s návrhom pokuty 20 € v zmysle RS B/25 písmeno c.

IV.LIGA-ŽIACI-U15-OBFZ SE sk B

22.kolo Kunov – Unín, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a času, stretnutie sa odohrá dňa 4.6.2018 t.j. v pondelok o 18:00 hod.

IV.LIGA-ŽIACI-U15-OBFZ SE – stretnutia o umiestnenie

Slovan Šaštín- Stráže – Mokrý Háj, stretnutia sa odohrajú v opačnom poradí, prvé stretnutie sa odohrá na ihrisku v Mokrom Háji.

Čáry - Kunov, stretnutie sa odohrá dňa 11.6.2018 t.j. v pondelok o 18:00 hod

Cerová – Smolinské , stretnutie sa odohrá dňa 9.6.2018 o 17:00 hod

Jablonica – Sobotište , stretnutie sa odohrá dňa 9.6.2018 o 17:00 hod.

Sobotište – Jablonica , stretnutie sa odohrá dňa 16.6.2018 o 17:00 hod.

B.Sv.Jur – Smrdáky , stretnutie sa odohrá dňa 9.6.2018 o 14:30 hod.

III.Liga - Prípravka -U12-MO SE sk B

18.kolo Gbely – Radošovce

ŠTK stretnutie kontumuje v zmysle SP č.82 písmeno b a podľa SP čl.11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Radošovce. Prípad TJ Nafta Gbely odstupuje na DK ObFZ s návrhom pokuty 20 € v zmysle RS B/25 písmeno d.

III.Liga - Prípravka -U12-MO SE stretnutia o umiestnenie

Slovan Šaštín -  Gbely, prvé stretnutie sa dohrá dňa10.6.2018 t.j. v nedeľu o 10:00 hod. a odvetné stretnutie sa odohrá dňa 15.6.2018 t.j. v piatok o 19:00 hod na ihrisku TJ Nafta Gbely

Hlboké – Kopčany, zmena poradia, prvé stretnutie sa odohrá dňa 9.6.2018 o 15:00 hod v Kopčanoch a odvetné stretnutie sa odohrá dňa 16.6.2018 o 12:00 v Hlbokom

Kúty „B“ – Unín, stretnutie sa odohrá dňa 6.6.2018 t.j. v stredu  o 18:00 hod

Unín- Kúty „B“ , stretnutie sa odohrá dňa 18.6.2018 t.j. v pondelok o 18:00 hod.

Cerová – Mokrý Háj , stretnutie sa odohrá dňa 8.6.2018 t.j. v piatok o 18:00 hod

Mokrý Háj – Cerová . stretnutie sa odohrá dňa 15.6.2018 t.j. v piatok o 18:00 hod.

Oreské- Lakšárska Nová Ves – stretnutie sa odohrá dňa 8.6.2018 t.j. v piatok o 17:30 hod v Oreskom a odveta dňa 16.6.2018 o 18:00 hod v Lakšárskej Novej Vsi

Iskra Holíč – Kúty „A“ – stretnutie sa odohrá dňa 16.6.2018 o 10:00 hod

Koválov- Čáry – stretnutie sa odohrá dňa 16.6.2018 o 16:30 hod

Kunov – Skalica „B“ – stretnutie sa odohrá dňa 7.6.2018 t.j. vo štvrtok o 18:00 hod.

Skalica „B“ – Kunov – stretnutie sa odohrá dňa 17.6.2018 o 10:00 hod

Borský Mikuláš – Petrova Ves – stretnutie sa odohrá dňa 11.6.2018 t.j. v pondelok o 18:00 hod.

1.1 Oznam pre kluby ObFZ Senica

1.2 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa zmien hracieho termínu resp. hracej plochy posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

a súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.2 ŠTK ObFZ Senica žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné  nezrovnalosti riešili s tajomníkom.

1.3  Pripravuje sa RS pre nasledujúci súťažný ročník, svoje podnety na zmeny/doplnky

posielajte svoje návrhy e-mailom priamo na Predsedu ŠTK v termíne do 12.6.2018.

1.4Jesenná časť sezóny 18/19 je predbežne naplánovaná na 5.8.2018, súťaže žiakov a prípraviek 1.9.2018.

1.5. Aktív ŠTK ObFZ Senica sa uskutoční dňa 6.7.2018 o 17:00 hod v Senici. Program bude zverejnený v US.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa  13.6.2018.

V Senici dňa 06.06.2018                                                                                 Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR nariaďuje R, AR, DZ, že v prípade neprístojností počas, resp. po stretnutí, je potrebné   skutočnosti uvádzať cez detail zápisu o stretnutí v ISSF, podanie na DK bezprostredne po stretnutí resp. v deň stretnutia. /Detail/Podanie na komisie/Zaevidovať podanie na komisiu ObFZ Senica/ Disciplinárna komisia/.

KR nariaďuje R a DZ, aby v zápise o stretnutí v časti záznam rozhodcu uvádzali  vždy, vo všetkých stretnutiach ( kategória: žiaci, dorast aj muži ), či US mala, alebo nie, oblečené reflexné vesty v zmysle RS B/11,  počas celého trvania majstrovského stretnutia.

Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 7 dní  pred MFZ.

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

09.06.2018 Sobota: Šefčík Ma., Dutka, Lapoš.

09.06.-10.06.2018 Sobota-Nedeľa: Matúš, Holenka, Mesíček, Otočka.

2. Pochvala :

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Sokol Borský Mikuláš na výkon rozhodcov Vlk Vladimír a Knap Gabriel v majstrovskom stretnutí MO dospelí 28.kolo, TJ Sokol Borský Mikuláš-TJ Lakš. N. Ves.

3.Oznamy a upozornenia:

KR upozorňuje FO, že v prípade podávania námietky z MS, je potrebné zabezpečiť videozáznam v plnej minutáži z predmetného stretnutia, pretože v opačnom prípade nemá KR možnosť zaujať objektívne stanovisko.

Dňa 06.06.2018 sa konali v Skalici fyzické previerky R. Uvádzame zoznam R , ktorí budú musieť absolvovať náhradný termín FP : Štora I., Buzay, Kendi, Otočka, Ryčovský, Holenka, Mesíček.

Náhradný termín FP bude R oznámený.

Úspešné zvládnutie FP je podmienkou zaradenia R na nominačnú listinu rozhodcov pre súť. roč. 2018/19!!!

Zapísal: 06.06.2018                                                    Peter Tokoš  tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U236 Miroslav Sprušanský 1151146, TJ Slovan Dubovce  MO dosp. Vylúčený za HNS –Držanie súpera za dres – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti pred PÚ podľa DP čl.45/1.

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP  čl.45/2a  od 03.06.2018

U237 Peter Mikula 1229684, TJ Chvojničan Radošovce  MO dosp. Vylúčený za HNS –Podrazenie súpera v jasnej vyloženej gólovej príležitosti podľa DP čl.45/1.

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP  čl.45/2a  od 04.06.2018

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu

na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U238 Peter Stupavský 1310083, TJ Sokol Borský Mikuláš MO dorast od 03.06.2018

U239 Martin Zajíček 1311042, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dorast od 03.06.2018

U240 Martin Burian 1379054, FK Cerová MO žiaci od 03.06.2018

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa  čl.41/1,2,3,4 DP

U241 Patrik Pucheľ 1308748, TJ Kerko Šajdíkove Humence  II.tr dosp. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 207 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS( 2 stretnutia ) a určuje skúšobnú dobu od 06.06.2018 do 30.11.2018

U242 Vladimír Kudláč 1151229, TJ Družstevník Popudinské Močidľany  II.tr dosp. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 208 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS( 2 stretnutia ) a určuje skúšobnú dobu od 06.06.2018 do 30.11.2018

DS po 5.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U243 Filip Brezovský 1229694, ŠK Petrova Ves II.tr  dosp. od 03.06.2018

U244 Vladimír Labaš 1210058, TJ Družstevník Koválov II.tr  dosp. od 04.06.2018

U245 Kevin Koníček 1249592, TJ Tatran Jablonica  MO  dosp. od 04.06.2018

U246 Tomáš Šimkovič 1198276, FK Borský Svätý Jur  MO  dosp. od 04.06.2018

U247 Róbert Kočka 1309467, TJ Slovan Šaštín - Stráže  MO.dor .od 03.06.2018

DS po 9.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5bDP

U248 Patrik Haramia 1218100, TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves MO  dosp. od 04.06.2018

U249 Richard Cvečka 1229309, TJ ŠFK Štefanov II.tr  dosp. od 04.06.2018

Disciplinárne sankcie:

U250 TJ Nafta Gbely MO prípravka. Nenastúpenie na majstrovské stretnutie  prípravky.18 kolo TJ Nafta Gbely - TJ Chvojničan Radošovce podľa DPč59 DS – pokuta 20,-€ podľa RS ŠTK čl 25 bod d a RP 5,- €

U251 TJ Kerko Šajdíkove HumenceMO žiaci. Nenastúpenie na majstrovské stretnutie  žiakov.22 kolo TJ Baní Čáry - TJ Kerko Šajdíkove Humence  podľa DPč59 DS – pokuta 20,-€ podľa RS ŠTK čl 25 bod c a RP 5,- €

U252 TJ Družstevník Unín, MO Dorast. HNS – urážlivé výroky voči R počas stretnutia trénerom.DS – pokuta 40,-€ a RP 5,-€ podľa DP článku71/1,3a,9/1c, 9/2b1, 9/2c a 48/4.Peter Regásek – tréner. Zákaz výkonu funkcie trénera a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 3 týždne, podľa 48/1b a 2b od 31.05.2018.Zároveň DK ruší ochranné opatrenie uvedené v U 233.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 13.06.2018 o 16,00 hod.

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Vyzýva zástupcov FK, aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky prípadných záujemcov o školenie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.