Úradná správa č.36/ 2017-18 / zo dňa 31.05.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  36 / 2017 – 2018 / zo dňa  31.05.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

 

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa  20.06 .2018 o 18,oo hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VII- Liga - II trieda dospelí

23.kolo  Šajdíkove Humence – Hradište pod Vrátnom

ŠTK žiada poslať v termíne do 3.6.2018 písomné stanovisko R a oddielu Šajdíkove Humence k štartu hráča Portel Peter  r.č. 1209259 v predmetnom stretnutí.

16.kolo Pop.Močidľany – Čáry, ŠTK obdržala odvolanie ŠK Baník Čáry, na svoje nasledujúce zasadnutie dňa 6.6.2018 o 16:30 hod predvoláva R stretnutia Holenka Peter, vedúceho mužstva ŠK Baník Čáry a funkcionára TJ Družstevník Pop.Močidlľny, ktorý komunikoval s R a zabezpečoval pred stretnutím pripojenie na internet.

IV.LIGA-ŽIACI-U15-OBFZ SE, SK. A

21.kolo Moravský Ján – Jablonica, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa  a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 29.5.2018 t.j. v utorok o 17:00 hod.

22.kolo Čáry – Šajdíkove Humence, ŠTK nesúhlasí s navrhovaným termínom, stretnutie musí byť odohrané do 2.6.2018 z dôvodu prípravy pre stretnutia o celkové umiestnenie.

III.Liga - Prípravka -U12-MO sk A

22.kolo Čáry – Lakšárska Nová Ves, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa  1.6. t.j. v piatok o 17:15  hod .

III.Liga - Prípravka -U12-MO sk B

18.kolo Oreské – Unín, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa  2.6. t.j. v sobotu o 10:00 hod.

1.1  Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa zmien hracieho termínu resp. hracej plochy posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

a súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.2 ŠTK ObFZ Senica žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné

nezrovnalosti riešili s tajomníkom.

1.3  Pripravuje sa RS pre nasledujúci súťažný ročník, svoje podnety na zmeny/doplnky

posielajte svoje návrhy e-mailom priamo na Predsedu ŠTK termíne do 12.6.2018.

1.4  ŠTK upozorňuje družstvá IV.LIGA-ŽIACI-U15-OBFZ SE, SK. A a SK B na RS/B/13, budú sa hrať stretnutia o umiestnenie.

Stretnutia ŠTK nariaďuje odohrať 9.6. a 16.6. o 10:00 hod v poradí prvé stretnutie družstvo zo skupiny A na domácom ihrisku a odveta u družstva zo skupiny B. Posledné mužstvo zo skupiny A bude mať voľno. Po dohode klubov , ktorá bude riadne predložená na emaily

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it a to v tremíne do 4.6.2018 t.j. v pondelok do 14:00 hod bude ŠTK akceptovať zmeny termínu, prípadne zmeny poradia. Po tomto termíne ŠTK nebude súhlasiť zo zmenou termínu. ŠTK upozorňuje , že všetky stretnutia musia byť odohrané dňa 16.6.2018 vrátane.

1.5  ŠTK upozorňuje družstvá III.Liga - Prípravka -U12-MO ObFZ SE, Sk A a SK B na RS/B/13, budú sa hrať stretnutia o umiestnenie.

Stretnutia ŠTK nariaďuje odohrať 9.6. a 16.6. o 12:00 hod v poradí prvé stretnutie družstvo zo skupiny A na domácom ihrisku a odveta u družstva zo skupiny B. Posledné družstvo v skupine A bude mať voľno. Po dohode klubov , ktorá bude riadne predložená priamo na emaily

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it a to v termíne do 4.6.2018 t.j. v pondelok do 14:00 hod bude ŠTK akceptovať zmeny termínu, prípadne zmeny poradia. Po tomto termíne ŠTK nebude súhlasiť zo zmenou termínu. ŠTK upozorňuje , že všetky stretnutia musia byť odohrané dňa 16.6.2018 vrátane.

1.6  Jesenná časť sezóny 18/19 je predbežne naplánovaná na 5.8.2018, súťaže žiakov a prípraviek 1.9.2018.

1.7 Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 6.7.2018 o 17:00 hod v Senici.

1.8  ŠTK odstupuje nasledovné prípady domácich družstiev na DK ObFZza porušenie RS B/11 Usporiadateľská služba – ostatní členovia US musia byť oblečení v reflexných vestách,  s návrhom pokarhania

VIII. liga – III trieda dospelí 25. kolo TJ Družstevník Dojč a VI.liga-dorast-U19-MO 25.kolo TJ Sokol Borský Mikuláš

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa  6.6.2018.

V Senici dňa 16.5.2018                                                                                 Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR nariaďuje R, AR, DZ, že v prípade neprístojností počas, resp. po stretnutí, je potrebné   skutočnosti uvádzať cez detail zápisu o stretnutí v ISSF, podanie na DK bezprostredne po stretnutí resp. v deň stretnutia. /Detail/Podanie na komisie/Zaevidovať podanie na komisiu ObFZ Senica/ Dis. komisia/.

KR nariaďuje R a DZ, aby v zápise o stretnutí v časti záznam rozhodcu uvádzali  vždy, vo všetkých stretnutiach ( kategória: žiaci, dorast aj muži ), či US mala, alebo nie, oblečené reflexné vesty v zmysle RS B/11,  počas celého trvania majstrovského stretnutia.

Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 7 dní  pred MFZ.

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

02.06.2018 Sobota: Dzindzik, Otočka

02.06.-03.06.2018 Sobota-Nedeľa: Tubl, Matúš, Ryčovský

2. Nedostavenie sa na stretnutie mládeže :

KR odstupuje R Šefčík Martin na DK, s návrhom disciplinárnej sankcie 20,- € za nedostavenie sa na stretnutie žiakov (26.05.2018, 21.kolo, Mokrý Háj – Hlboké) a prípravky (26.05.2018, 17.kolo, Mokrý Háj - Radošovce ).

KR odstupuje R Matúš František na DK, s návrhom disciplinárnej sankcie 10,- € za nedostavenie sa na stretnutie prípravky ( 20.05.2018, 16.kolo, Radošovce - Unín ).

3. KR na základe správy DZ prijala opatrenia v súlade pre činnosť R :

MZ 27.kolo, VI.liga dospelí, TJ Lakšárska Nová Ves – TJ Radimov ( R Mesíček Lukáš )

4. Nedostatky v stretnutí :

KR odstupuje R Holenka Peter na DK, s návrhom disciplinárnej sankcie 30,- € za chyby pri procedúre striedania hráčov počas stretnutia a pozastavenním činnosti na 1 týždeň nepodmienečne od 28.5.2018 ( II.trieda dospelí, 23.kolo, Š.Humence – Hradište pod Vrátnom ).

5. Pochvala :

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Sokol Borský Mikuláš na výkon rozhodcov Vlk Vladimír a Tubl Milan v majstrovskom stretnutí dňa 27.5.2018 MO dospelí 27.kolo, OŠK Rohov – Borský Mikuláš.

6. Fyzické previerky :

KR oznamuje R, (ktorí neabsolvovali FP dňa 9.5.2018), termín konania dňa 06.06.2018 (streda) o 17,3o hod. v Skalici na štadióne MFK Skalica. Zároveň predvoláva R na opravné FP, ktorí nevyhoveli už pri vykonaných FP. Ich úspešné absolvovanie, je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R v súťažnom ročníku 2018/2019. R je na fyzické previerky povinný priniesť potvrdenie o LEKÁRSKEJ PREHLIADKE, že je schopný vykonať FP.

Zapísal: 30.05.2018                                                    Peter Tokoš  tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U217 Michal Tokoš 1220223, TJ Družstevník Unín  II.tr dosp. Vylúčený za HNS –fyzické napadnutie súpera podľa DP čl.49/1b

DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP  čl.49/2b  od 28.05.2018

U218 Patrik Polák 1309490, ŠFK Štefanov  II.tr dosp. Vylúčený za HNS –fyzické napadnutie súpera podľa DP čl.49/1b

DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP  čl.49/2b  od 28.05.2018

U219 Michal Baláž 1309564, TJ Kopčany  MO  dosp. Vylúčený za HNS –hanlivé výroky voči R podľa DP čl.48/1b

DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, po odstátí si trestu za 12 x ŽK  podľa DP  čl.48/2a  od 04.06.2018

Vylúčený po 2xŽK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu

na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U220 Richard Zelenka 1313658, TJ Družstevník Sobotište MO dorast .od 28.05.2018

U221 Stanislav Maderič 1095134, TJ Družstevník Smolinské II.tr.dosp .od 28.05.2018

U222 Pavol Nosko 1166939, FK Cerová  MO.dosp .od 28.05.2018

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa  čl.41/1,2,3,4 DP

U212 Branislav Tureček 1197544, ŠFK Štefanov  II.tr dosp. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 170 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS( 2 stretnutia ) a určuje skúšobnú dobu od 26.05.2018 do 30.11.2018

U223 Mário Žúrek 1309604, TJ Chvojničan Radošovce  MO dosp.  DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 205 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS( 1 stretnutia ) a určuje skúšobnú dobu od 30.05.2018 do 30.09.2018

DS po 5.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťaž. stret. podľa  čl.37/5a DP

U224 Ľubomír Valachovič 1249523, TJ Družstevník Unín II.tr  dosp. od 28.05.2018

U225 Adam Planka 1356562, FK Borský Svätý Jur  MO  dor. od 28.05.2018

U226 Dávid Kubina 1166898, FK TJ Kúty  MO  dosp. od 28.05.2018

DS po 12.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5c DP

U227 Michal Baláž 1309564, TJ Kopčany  MO  dosp. od 28.05.2018

Disciplinárne sankcie:

U228TJ Sokol Borský Mikuláš MO dorast. Nerešpektovanie nariadenia ŠTK porušenie RS B /11 Usporiadateľská služba(členovia US musia byť oblečený v reflexných vestách)podľa DP čl 64/1a.

DS – pokarhanieRP 5,- € podľa DP č.64/4

U229 TJ Družstevník Dojč III.tr.dosp.. Nerešpektovanie nariadenia ŠTK porušenie RS B /11 Usporiadateľská služba(členovia US musia byť oblečený v reflexných vestách)podľa DP čl 64/1a.

DS – pokarhanieRP 10,- € podľa DP č.64/4

U230 Martin Ševčík 1150452 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –nedostavenie sa na stretnutie  21.kola MO žiaci TJ Mokrý Háj – TJ Družstevník Hlboké a prípravky 17.kolo Mokrý Háj – TJ Chvojničan Radošovce.

DK trestá DS – pokuta 20.-€ podľa DP čl.62 a RP 10,-€

U231 František Matúš 1163742 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –nedostavenie sa na stretnutie  16.kola Prípravky  TJ Chvojničan Radošovce – TJ Družstevník Hlboké

DK trestá DS – pokuta 10.-€ podľa DP čl.62 a RP 10,-€

U232 Peter Holenka 1041590 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –opakované chyby v zápise o stretnutí ( nesprávna procedúra striedania hráčov)  23kola II.tr dospelí TJ Kerko Šajdíkove Humence  – TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom podľa DP 64/1a.

DK trestá DS –pozastavení výkonu funkcie rozhodcu na 1 týždeň od 28.05.2018, pokutou 30.-€ podľa DP čl.64/5 a RP 10,-€

Oznam:

U233 TJ Družstevník Unín, MO Dorast. DK žiada  zaslať v ISSF systéme, podrobné písomné stanovisko k HNS trénera dorastu Peter Regásek  v stretnutí dorastu 25.kola FK Borský Svätý Jur – TJ Družstevník Unín

Tréner Peter Regásek  pozastavenie funkcie trénera od 31.05.2018 až do vyriešenia prípadu DP čl43/4

U234 TJ Družstevník Unín, Vyjadrenie k podnetu na komisiu bude poslané klubu cez ISSF systém

U235 FK Cerová, Vyjadrenie k podnetu na komisiu bude poslané klubu cez ISSF systém

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 06.06.2018 o 16,00 hod.

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.