Úradná správa č.32/ 2017-18 / zo dňa 03.05.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  32 / 2017 – 2018 / zo dňa  03.05.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 30.05.2018 o 18,oo hod.

Predsedovia odborných komisií o 18,15 hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VIII.liga - dospelí - II.tr.-ObFZ SE

22.kolo Osuské – Podbranč, ŠTK berie na vedomie oznámenie TJ Podbranč o nenastúpení na stretnutie. Stretnutie sa neuskutoční.

VI.liga-dorast-U19-MO-ObFZ SE

22.kolo B.Sv.Jur - Slovan Šaštín-Stráže, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa, stretnutie sa odohrá dňa 6.5.2018 t.j. v nedeľu o 14:00 hod.

22.kolo B.Mikuláš – Kúty, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa, stretnutie sa odohrá dňa 5.5.2018 t.j. v sobotu o 14:30 hod.

III.Liga - Prípravka -U12-MO ObFZ SE sk A

18.kolo Moravský Svätý Ján – Lakšárska Nová Ves, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2018 t.j. v utorok o 17:00 hod.

20.kolo Moravský Sv.Ján – Kúty „A“, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 15.5.2018 t.j. v utorok o 17:00 hod

21.kolo Kúty „A“ – Kunov, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 14:00 hod.

III.Liga - Prípravka -U12-MO ObFZ SE sk B

15.kolo Unín – M.Háj, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 9.5.2018 t.j. v stredu o 17:30 hod.

1.1  Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa zmien hracieho termínu resp. hracej plochy posielajte na e-mailové adresy :Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

a súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.2 ŠTK ObFZ Senica žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné

nezrovnalosti riešili s tajomníkom.

1.3  Pripravuje sa RS pre nasledujúci súťažný ročník, v prípade podnetov na zmeny/doplnky prosím

posielajte svoje návrhy e-mailom priamo na Predsedu ŠTK  - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.4  ŠTK žiada kluby, v ktorých prišlo k personálnym zmenám po vydaní RS v lete 2017 aby

priebežne posielali všetky zmeny priamo na email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.5  ŠTK opätovne  upozorňuje všetky kluby na povinnosť uvádzať v Zápise o stretnutí v kolónke

Funkcionári družstiev povinne tréner prípadne asistent trénera 1 alebo asistent trénera 2, vedúci /

tímový manažér a u domáceho oddielu lekár prípadne masér.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 9.5.2018.

V Senici dňa 02.05.2018 Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR nariaďuje R, AR, DZ, že v prípade neprístojností počas, resp. po stretnutí, je potrebné   skutočnosti uvádzať cez detail zápisu o stretnutí v ISSF, podanie na DK bezprostredne po stretnutí resp. v deň stretnutia. /Detail/Podanie na komisie/Zaevidovať podanie na komisiu ObFZ Senica/ Disciplinárna komisia/.

KR nariaďuje R a DZ, aby v zápise o stretnutí v časti záznam rozhodcu uvádzali  vždy, vo všetkých stretnutiach ( kategória: žiaci, dorast aj muži ), či US mala, alebo nie, oblečené reflexné vesty v zmysle RS B/11,  počas celého trvania majstrovského stretnutia.

Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 7 dní  pred MFZ.

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

05.05.2018 Sobota: Šefčík Miroslav, Dutka Martin

05.05.-06.05.2018 Sobota-Nedeľa: Štora I., Buzay, Tubl, Bednár, Mesíček. Nedeľa: Matúš.

08.05.2018 Utorok: Mesíček, Šefčík Miroslav.

2. KR vykonala pohovor dňa 02.05.2018  s R Bednár Marián a odstupuje menovaného na DK, s návrhom disciplinárnej sankcie 10,- €, za nedostavenie sa na stretnutie dohrávky, 01.05.2018  12. kola MO žiaci sk. A, Spartak Šaštín Stráže – TJ Čáry.

3. Fyzické previerky R :

KR oznamuje R: Dutka Martin, Kendi Alexander, Knap Gabriel, Matúš František, Mesíček Lukáš, Ryčovský Libor, Šefčík Martin, Šefčík Miroslav a Hušek Ján, že fyzické previerky sa uskutočnia 09.05.2018 (streda) o 18:00 hod. v Skalici na štadióne MFK Skalica. Beh 20 x 150m(35 s) / 50 m (40s), 6 x 40 m do 6,5sek. Prezentácia R od 17:3o do 17:45 hod. Ich úspešné absolvovanie je podmienkou pre zaradenie R na nominačnú listinu v súťažnom ročníku 2018/2019. R je na fyzické previerky povinný priniesť potvrdenie o LEKÁRSKEJ PREHLIADKE, že je schopný vykonať FP.

KR oznamuje ostatným R ObFZ, že fyzické previerky sa uskutočnia v prvej polovici júna 2018 v Skalici na štadióne MFK Skalica. Presný dátum previerok bude uverejnený v nasledujúcej ÚS KR. Ich úspešné absolvovanie, je taktiež podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R v súťažnom ročníku 2018/2019. R je na fyzické previerky povinný priniesť potvrdenie o LEKÁRSKEJ PREHLIADKE, že je schopný vykonať FP.

4. Oznam SFZ:

KR upozorňuje delegované osoby, aby si z dôvodu nariadenia SFZ dali do poriadku matričné profily športovcov a športových odborníkov, tzn. že každý

- rozhodca: musí mať platný registračný preukaz SFZ + platnú licenciu, alebo kvalifikáciu + zaplatený člensky poplatok.

- delegát/pozorovateľ: musí mať platný registračný preukaz SFZ + platnú licenciu, alebo kvalifikáciu + zaplatený člensky poplatok.

Ak sú splnené tieto podmienky bude Váš účet aktívny. V opačnom prípade nie, a nebude mať prístup do ISSF. Preto je nevyhnutné, aby ste v čo najkratšom čase, ihneď požiadali o vydanie registračného preukazu a mali zaplatený členský poplatok!!! Návod bol zaslaný mailom každému R ObFZ.

Zapísal: 02.05.2018                                                                                  Peter Tokoš  tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U156 Marek Olšovský 1098447, TJ Družstevník Osuské  III.tr  dosp. Vylúčený za HNS –zabránenie gólu rukou na bránkovej čiare podľa DP čl. 46/1a DS – pozastavenie výkonu športu na 1 ssN, podľa DP  čl.46/2  od 30.04.2018

U157 Martin Kudláč 1157510, TJ Slovan Dubovce  MO dosp. Vylúčený za HNS –hanlivé a urážlivé výroky voči R podľa DP čl.48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.48/2b  od 30.04.2018

U163 Martin Macejka 1348560, FK Borský Svätý Jur MO dosp. Vylúčený za HNS –zmarenie vyloženej gólovej šance podrazením podľa DP čl.45/1 DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.DP 45/2a  od 02.05..2018

U164 Juraj Sirka 1259551, FK TJ Kúty  MO dosp. Vylúčený za HNS –Kopnutie súpera v prerušenej hre podľa DP čl.49/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP  čl.49/2b   od 02.05..2018

Vylúčený po 2xŽK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu

na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U158 Róbert Kováč 1182549, TJ Družstevník Hradište  pod Vrátnom II.tr dosp. od 30.04.2018

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa  čl.41/1,2,3,4 DP

U162 Milan Huťťa 1156926, TJ Slovan Dubovce MO dosp.,DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 138 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS(1 stretnutie)a určuje skúšobnú dobu od 30.04.2018 do 31.08.2018

U167 Erik Brunner 1208151, TJ Spartak Šaštín - Stráže  MO dosp..,DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 154 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS(1týždeň)a určuje skúšobnú dobu od 02.05.2018 do 30.09.2018

U168 Erik Pollák 1259097, TJ Spartak Šaštín - Stráže  MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 139 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS(1 stretnutie)a určuje skúšobnú dobu od 02.05.2018 do 30.09.2018

DS po 5.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U159 Radoslav Jurčík 1121257, TJ Družstevník Vrádište  III.tr  dosp. od 29.04.2018

U160 Henrich Drgonec 1241545, TJ Spartak Šaštín - Stráže  MO dosp. od 29.04.2018

U161 Patrik Pucheľ  1308748, TJ KERKO Šajdíkove Humence  II.tr  dosp. od 30.04.2018

U165 Pavol Nosko 1166939 FK Cerová  MO dosp. od 02.05.2018

U166 Ondrej Rybnikár 1160336, TJ Slovan Dubovce  MO dosp. od 02.05.2018

Oznam:

Disciplinárna komisia sa pridržiava uzneseniu U128 uvedeného v úradnej správe č.28 a súčasne berie na vedomie nové listiny od p. Petra Tokoša - rozhodcu.V danej veci podľa čl. 71/1 DP začína disciplinárne konanie. Súčasne vyzýva p.Petra Tokoša, aby predložil právoplatné rozhodnutie o veci vydané príslušným súdom, respektíve OČTK.

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 09.05.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.