Úradná správa č.31/ 2017-18 / zo dňa 26.04.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  31 / 2017 – 2018 / zo dňa  26.04.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 30.04.2018 o 17,oo hod.

Predsedovia odborných komisií o 17,45 hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VII.liga - dospelí - II.tr.-ObFZ SE

21.kolo Smrdáky – Sekule, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa, stretnutie sa odohrá dňa 13.5.2018 t.j. v nedeľu o 17:00 hod.

VIII.liga - dospelí - II.tr.-ObFZ SE

25.kolo Podbranč – Chropov.

Chropov - ŠTK žiada predložiť dohodou oddielov o zmene termínu.

VI.liga-dorast-U19-MO-ObFZ SE

21.kolo TJ Sokol Borský Mikuláš – TJ Slovan Šaštín– Stráže, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2018 t.j. v utorok o 14:30 hod

22.kolo B.Sv.Jur - Slovan Šaštín-Stráže, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa, stretnutie sa odohrá dňa 6.5.2018 t.j. v nedeľu o 17:00 hod.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, sk. A

17.kolo Dojč – M.Sv.Ján, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 14:00 hod.

18.kolo Jablonica – B.Sv.Jur, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 14:00 hod.

19.kolo SpartakStráže - Mor.Sv.Ján, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 13.30 hod.

22.kolo TJ Slovan Šaštín-Stráže – Jablonica, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2018 t.j. v utorok o 17:00 hod

III.Liga - Prípravka -U12-MO ObFZ SE sk A

18.kolo Kúty "B" - Kúty "A", ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 3.5.2018 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod .

III.Liga - Prípravka -U12-MO ObFZ SE sk B

21.kolo Gbely – Koválov, ŠTK žiada písomné vyjadrenia klubov a R k neodohratému stretnutiu

1.1  Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa zmien hracieho termínu resp. hracej plochy posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

a súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.2 ŠTK ObFZ Senica žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné  nezrovnalosti riešili s tajomníkom.

1.3  Pripravuje sa RS pre nasledujúci súťažný ročník, v prípade podnetov na zmeny/doplnky prosím posielajte svoje návrhy e-mailom priamo na Predsedu ŠTK  - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.4  ŠTK žiada kluby, v ktorých prišlo k personálnym zmenám po vydaní RS v lete 2017 aby

priebežne posielali všetky zmeny priamo na email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.5 Opätovne upozorňuje kluby ŠFK Štefanov, TJ Kerko Šajdíkove

Humence na chýbajúce logo v ISSF. ŠTK akceptuje doplnenie loga u ostatných klubov.

1.6 ŠTK žiada TJ Družstevník Kunov a TJ Družstevník Rovensko predložiť doklady o úhrade zberných faktúr za mesiac marec 2018 na e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

1.7  ŠTK opätovne  upozorňuje všetky kluby na povinnosť uvádzať v Zápise o stretnutí v kolónke funkcionári družstiev povinne tréner prípadne asistent trénera 1 alebo asistent trénera 2, vedúci / tímový manažér a u domáceho oddielu lekár prípadne masér.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa  2.5.2018.

V Senici dňa 25.4.2018 Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR nariaďuje R, AR, DZ, že v prípade neprístojností počas, resp. po stretnutí, je potrebné   skutočnosti uvádzať cez detail zápisu o stretnutí v ISSF, podanie na DK bezprostredne po stretnutí resp. v deň stretnutia. /Detail/Podanie na komisie/Zaevidovať podanie na komisiu ObFZ Senica/ Disciplinárna komisia/.

KR nariaďuje R a DZ, aby v zápise o stretnutí v časti záznam rozhodcu uvádzali  vždy, vo všetkých stretnutiach ( kategória: žiaci, dorast aj muži ), či US mala, alebo nie, oblečené reflexné vesty v zmysle RS B/11,  počas celého trvania majstrovského stretnutia.

Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 7 dní  pred MFZ.

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

28.04.2018 Sobota: Kendi, Šefčík Ma., Bednár

28.04.-29.04.2018 Sobota-Nedeľa: Štora I., Buzay, Tubl, Srnec, Dutka B., Nedeľa: Matúš

2. Oznam SFZ:

KR upozorňuje delegované osoby, aby si z dôvodu nariadenia SFZ dali do poriadku matričné profily športovcov a športových odborníkov, tzn. že každý

- rozhodca: musí mať platný registračný preukaz SFZ + platnú licenciu, alebo kvalifikáciu + zaplatený člensky poplatok.

- delegát/pozorovateľ: musí mať platný registračný preukaz SFZ + platnú licenciu, alebo kvalifikáciu + zaplatený člensky poplatok.

Ak sú splnené tieto podmienky bude Váš účet aktívny. V opačnom prípade nie, a nebude mať prístup do ISSF. Preto je nevyhnutné, aby ste v čo najkratšom čase, ihneď požiadali o vydanie registračného preukazu a mali zaplatený členský poplatok!!! Návod bol zaslaný mailom každému R ObFZ.

3.Upozornenie: rozhodcovia, ktorí neabsolvujú náhradný seminár do konca súťažného ročníka a nebudú absolvovať fyzické previerky, nebudú zaradení na nominačnú listinu R 2018/19!

Zapísal: 25.04.2018                                                                                        Peter Tokoš  tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po 2xŽK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu

na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U148 Igor Letko 1157106, TJ Spartak Šaštín - Stráže  MO dosp. od 23.04.2018

DS po 5.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťaž.str. podľa  čl.37/5a DP

U149 Peter Horňák 1139727, FK Cerová  MO dosp. od 23.04.2018

U150 Filip Ivánek 1298466, TJ Kopčany  MO dosp. od 23.04.2018

DS po 9.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5b DP

U151 Michal Baláž  1309564, TJ Kopčany  MO dosp. od 23.04.2018

Disciplinárne sankcie:

U152 TJ Slovan Dubovce MO dosp. HNS – urážlivé výroky voči R počas stretnutia trénerom.DS – pokuta 50,-€ a RP 10,-€ podľa DP článku71/1,3a,9/1c, 9/2b1, 9/2c a 48/4.Roman Pollák 1107393 – tréner. Zákaz výkonu funkcie trénera, zákaz výkonu športu(pretekárskej činnosti) a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 3 týždne, podľa 48/1b a 2b od 23.04.2018

U153 TJ Kopčany MO dosp.DK vykonala pohovor s predstaviteľmi klubu podľa  U147 a rozhodla.  Za HNS – vulgárne a urážlivé výroky voči R a AR počas stretnutia vedúcim družstva. DS – pokuta 50,-€ a RP 10,-€ podľa DP článku71/1,3a,9/1c, 9/2b1, 9/2c a 48/4.Ján Tolla 1087824 – vedúci družstva. Zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva, zákaz výkonu športu(pretekárskej činnosti) a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 3 týždne, podľa 48/1b a 2b od 16.04.2018

U154 TJ Spartak Šaštín - Stráže MO dosp. DK berie na vedomie stanovisko klubu HNS (U146) a rozhodla Erik Brunner 1208151 – hráč .HNS -  vulgárne a urážlivé výroky voči R počas stretnutia podľa DP čl. 48/1c. DS – Zákaz výkonu športu na 3 týždne nepodmienečne podľa DP č.48/2b od 16.04.2018

U155 TJ Družstevník Popudinské Močidľany II.tr. dosp. Porušenie RS ods.B, Technické ustanovenie bod 3a a SP čl52/m – nastúpil na stretnutie hráč, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí. DS pokuta 90,-€RP 10,-€, Jozef Hološka (VD) zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva na 1 mesiac N podľa DP čl. 53/1,3b od 26.04.2018.

Ondrej Hološka 1198756 hráč a Tomáš Miša 1198755 – tréner. DS pokarhanie podľa DP čl. 9/1b

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 02.05.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.