Úradná správa č.29/ 2017-18 / zo dňa 12.04.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  29 / 2017 – 2018 / zo dňa  12.04.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

VIII.Správy KMaŠF

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 30.04.2018 o 17,oo hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE

24.kolo Borský Mikuláš – Cerová, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa, stretnutie sa po dohode oddielov odohrá dňa 5.5.2018 t.j. v sobotu o 17:00 hod.

26.kolo SpartakŠaštin- Stráže - Slovan Šaštin - Stráže, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 19.5.2018 t.j. v sobotu o 17:00 hod.

VII.liga - dospelí - II.tr.-ObFZ SE

16.kolo TJ Popudinské Močidlany – ŠK Baník Čáry

ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie  o 16:30 hod vedúceho družstva p. Zeleňáka / 119797499 /, vedúceho družstva domácich v predmetnom stretnutí a R stretnutia p. Holenku / 1041590/

TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom – ŠTK sa zaoberala Vašou žiadosťou a vykonala príslušné úkony.

VI.LIGA-DORAST-U19-MO-OBFZ SE

15. kolo Slovan Šaštín-Stráže - Borský Svätý Jur, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 15.6.2018 t.j. v piatok o 17:00 hod.

18.kolo Slovan Šaštín – Stráže – Radošovce 0:6 kont.

ŠTK stretnutie kontumuje podľa SP čl. 82 písmeno d a v zmysle čl.11 bod 3 priznáva 3 body a skóre 6:0 v prospech družstva Radošovce. Prípad TJ Slovan Šaštín-Stráže odstupuje na DK ObFZ Senica na potrestanie v zmysle RS B 25 bod f – prvý prípad.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, sk. A

17.kolo Spartak Stráže – Jablonica, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 13.30 hod.

18.kolo Cerová – B.Mikuláš, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 13:00 hod

19.kolo SpartakStráže - Mor.Sv.Ján, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 13.30 hod.

1.1  Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa zmien hracieho termínu resp. hracej plochy posielajte na

e-mailové adresy :

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

a súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.2 ŠTK ObFZ Senica žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné

nezrovnalosti riešili s tajomníkom.

1.3  Pripravuje sa RS pre nasledujúci súťažný ročník, v prípade podnetov na zmeny/doplnky prosím

posielajte svoje návrhy e-mailom priamo na Predsedu ŠTK  - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.4  ŠTK žiada kluby, v ktorých prišlo k personálnym zmenám po vydaní RS v lete 2017 aby

priebežne posielali všetky zmeny priamo na email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.5 Opätovne upozorňuje kluby TJ Družstevník Radimov, ŠFK Štefanov, TJ Kerko Šajdíkove

Humence, TJ Družstevník Dojč, TJ Družstevník Osuské a TJ Družstevník Trnovec na chýbajúce

logo v ISSF.

1.6 ŠTK žiada kluby, kde je potrebné vykonať pasportizáciu pre budúci súťažný ročník aby

komunikovali priamo s tajomníkom ŠTK ObFZ.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa 18.4.2018.

V Senici dňa 11.4.2018 Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Obsadenie R a DPR na stretnutia, bude pred aktuálnym kolom zverejňované na web stránke ObFZ v stredu, po zasadnutí KR vo večerných hodinách. Zmeny v obsadení budú prebiehať najneskôr v piatok do 16:00 hod, po 16:00 hod telefonicky ( prípad. sms ).

KR upozorňuje R, aby dodržiavali včasný príchod na stretnutia!

Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 7 dní  pred MFZ.

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

14.04.2018 Sobota: Otočka, Bednár,

15.04.2018 Nedeľa: Matúš, Polakovič

14.04.-15.04.2018 Sobota-Nedeľa: Štora Ivan, Buzay Rudolf, Šefčík Miroslav.

2. KR nariaďuje R, AR, DZ, že v prípade neprístojností počas resp. po stretnutí, je potrebné   skutočnosti uvádzať cez detail zápisu o stretnutí v ISSF, podanie na DK bezprostredne po stretnutí resp. v deň stretnutia. /Detail/Podanie na komisie/Zaevidovať podanie na komisiu ObFZ Senica/ Disciplinárna komisia/.

-KR nariaďuje R a DZ, aby v zápise o stretnutí v časti záznam rozhodcu uvádzali  vždy, vo všetkých stretnutiach ( kategória: žiaci, dorast aj muži ), či US mala, alebo nie, oblečené reflexné vesty v zmysle RS B/11,  počas celého trvania majstrovského stretnutia.

-KR nariaďuje R, že v prípade, ak sa im v zápise o stretnutí v ISSF nedá vybrať vedúci mužstva, tréner, alebo iný funkcionár klubu, je potrebné ho dopísať do kolónky poznámky, nakoľko na lavičke náhradníkov môžu byť prítomní iba náhradníci a funkcionári, ktorí sú uvedení v zápise o stretnutí!!! Zároveň dbať na úplné vyplnenie zápisov o stretnutí (zranenie,námietky,konfrontácia)!

3. KR vykonala pohovor s R Holenka Peter a odstupuje menovaného  na  DK, s návrhom na  disciplinárnu sankciu 15,- EUR, za neplnenie si povinností pred stretnutím ako R a nesprávne vykonanú procedúru striedania v stretnutí VII. Liga dospelí Popudinské Močidľany – Čáry.

Zapísal: 11.04.2018    Peter Tokoš , tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po 2xŽK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U129 Ján Chvála 1223042, TJ Družstevník Sobotište  II.tr dosp. Vylúčený za 2x ŽK – nešportové správanie voči R a HNS po stretnutí – urážlivé výroky voči R podľa čl. 37/3 a 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.48/2b  od 09.04.2018

DS po 5.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súť.str. podľa  čl.37/5a DP

U130 Marek Zifčák1250998, ŠK Petrova Ves  II.tr dosp. od 09.04.2018

U131 Peter Šiška 1309427, TJ Družstevník Unín  II.tr dosp. od 09.04.2018

Disciplinárne sankcie:

U132 TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dorast.

Spôsobenie predčasného ukončenia majstrovského stretnutia dorastu 18.kolo Šaštín - Radošovce pre nízky počet hráčov podľa DPč64/1 DS – pokarhanie podľa RS ŠTK čl 25 od f a RP 5,- €

U133 Peter Holenka 1310451 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –neplnenie si povinnosti R pred stretnutím a nesprávne uvedenie striedajúcich hráčov v stretnutí Popudinské Močidľany - Čáry. DK trestá DS – pokuta 15.-€ podľa DP čl.64/1a RP 10,-€

Oznam:

U134 TJ Družstevník Kunov  II.tr.dosp DK žiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné stanovisko k neprístojnostiam hráčov a poškodeniu majetku v kabíne hostí po stretnutí Petrova Ves – Kunov  do 16.04.2018

U135 TJ Slovan Dubovce MO Dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné stanovisko k vniknutiu diváka na hraciu plochu  v stretnutí Dubovce – Borský Mikuláš  do 16.04.2018 a hráč – Milan Huťťa 1156926 pozastavenie výkonu športu  od 09.04.2018 až do vyriešenie prípadu DP čl.43/4

U136 TJ Sokol Borský Mikuláš MO Dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné stanovisko k vniknutiu diváka na hraciu plochu a opľutiu domáceho hráča  hosťujúcim hráčom v stretnutí Dubovce – Borský Mikuláš  do 16.04.2018. Hráč – Ľubomír Macek 1151036  pozastavenie výkonu športu  od 09.04.2018 až do vyriešenie prípadu DP čl.43/4

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 18.04.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

VIII.SPRÁVY KMaŠF

Pozvánka - Aktív mládeže

KMaŠF pozýva zástupcov FK a trénerov mládeže družstiev hrajúcich súťaže ObFZ Senica na aktív KMaŠK, ktorý sa uskutoční dňa 16.4.2018 o 17,3o hod. v zasadačke FK TJ Slovan Šaštín, Nádražná 1181,908 41 Šaštín – Stráže.

Pozvánky FK boli zaslané emailovou poštou.

Vladimír Rehák

predseda KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.