Úradná správa č.23/ 2017-18 / zo dňa 01.03.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  23 / 2017 – 2018 / zo dňa  01.03.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

V.Správy TMK

VI.MATRIKA

VII.Správy SEKRETARIÁTU

VIII.Správy KMaŠF

 

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 26.03.2018 o 17,3o hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

Výnimky pre jarnú časť sezóny 2017/2018:

MO dospelí:

Rohov – vždy v nedeľu o 10:00 hod

Hlboké – vždy v sobotu UHČ dospelých

Rybky – vždy v sobotu UHČ dospelých

Stráže – vždy v nedeľu o 10:00 hod

16.kolo TJ Slovan Šaštín- Stráže – Cerová, stretnutie sa odohrá dňa10.3.2018 t.j. v sobotu o 14:30 hod na ihrisku v Borskom Svätom Jure.

II. Trieda dospelí:

Hradište – vždy v nedeľu o 10:00hod

Kunov – vždy v nedeľu o 10:00 hod

III. Trieda dospelí:

Osuské – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Vrádište – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Prietrž – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Dojč – vždy v sobotu v UHČ dospelých

MO dorast:

Slovan Šaštín – vždy v sobotu UHČ

Sobotište – vždy v sobotu UHČ

B.Sv.Jur – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Unín – vždy 3 hod pre UHČ dospelých

17.kolo Radošovce – Unín, zmena HČ, stretnutie sa odohrá po dohode FK  dňa 1.4.2018 o 10:30 hod

MO žiaci skupina A:

Cerová – vždy v sobotu UHČ dospelých

Čáry – vždy v sobotu o 15:00 hod

B.Sv.Jur – vždy v sobotu UHČ dorastu

M.Ján – vždy v sobotu o 14:00 hod

B.Mikuláš – vždy v sobotu UHČ dospelých

MO žiaci skupina B:

Rybky – vždy v sobotu o 11:00 hod

Unín – vždy v sobotu UHČ dospelých

TJ Kopčany -

13.kolo Kopčany  - Štefanov   31.3  o 10: 00 hod.

15.kolo Kopčany  - Smrdáky    14.4  o  13.00 hod.

17.kolo Kopčany  - Kunov       28.4  o  13.00 hod.

19.kolo Kopčany  - Smolinské  12.5  o  13.00 hod.

22.kolo Kopčany  - Sobotište   30.5  v stredu o  17.00 hod.– chýba dohoda oddielov

Prípravky skupina A :

Cerová – vždy v sobotu 2 hodiny pred UHČ dospelých

B.Mikuláš – vždy v sobotu 1,5 hod pred UHČ dospelých

Kunov – vždy v sobotu o 12:30 hod

Čáry – vždy o 13:30 hod

M.Ján – vždy o 16:00 hod

Kúty B:

12.kolo  Kúty „B“ – Hlboké dňa 22.3.2018 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod chýba dohoda oddielov

14.kolo Kúty „B“ – Čáry dňa 5.4.2018 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod chýba dohoda oddielov

19.kolo Kúty „B“ – Cerová dňa 8.5.2018 t.j. v utorok o 17:00 hod chýba dohoda oddielov

Kúty  A :

18.kolo Kúty „A“- Kúty „B“ dňa 5.5.2018 o 14:00 hod / zmena hracieho času /

19.kolo Kúty „A“ – Brodské dňa 12.5.2018 o 14:00 hod  / zmena hracieho času /

Prípravky skupina B :

Koválov – vždy v sobotu UHČ dospelých

Unín – vždy v sobotu o 10:00 hod

Oreské – vždy v sobotu o 14:00 hod

Gbely  - chýba dohoda oddielov :

12.kolo Gbely – Koválov dňa 20.4.2018(piatok) o 16:30 hod - chýba dohoda oddielov

14.kolo Gbely – Kopčany dňa 3.5.( štvrtok ) o 17:00 hod – chýba dohoda oddielov

16.kolo Gbely – P.Ves   dňa 18.5.2018(piatok) o 16:30 hod.

18.kolo Gbely – Radošovce  dňa 1.6.2018(piatok) o 16:30 hod.

TJ Iskra Holíč :

10.kolo: Holíč – Kopčany  o 14:30 hod

11.kolo Holíč – Mokrý Háj o 10:00 hod

13.kolo Holíč – Unín o 10:00 hod

15.kolo:  Holíč  - Gbely  o 14:30 hod

17 kolo:  Holíč – Koválov  o 14,30 hod.

TJ Kopčany :

11.kolo  Kopčany - P.Ves   o 11.00 hod

13.kolo  Kopčany - Radošovce o 11.00  hod.

15.kolo  Kopčany - Oreské  o 11.00 h

17.kolo  Kopčany - Skalica „B“  o 11.00 hod

Skalica žiačky – vždy na ihrisku v Kopčanoch:

11.kolo  Skalica  „B“  -  Unín  o  9.30  hod.

13.kolo  Skalica „B“   -  Gbely 17.4  v utorok o 17.00 hod.

15.kolo  Skalica „B“   -  Koválov  o 9.30 hod

18.kolo  Skalica  „B“  -  Holíč  29.5 v utorok o 17.00 hod.

1.1.Upozornenie

Družstvá dospelých, ktoré nemajú R a v jarnej časti musia hrať mimo UHČ

-       FK Smrdáky

-       FK Chropov

-       TJ Podbranč

ŠTK žiada tieto kluby písomne nahlásiť hrací deň a hrací čas pre všetky domáce stretnutia v jarnej časti r.17/18 v termíne do 6.3.2018

1.2.Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti ,resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sekretár ObFZ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

a súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.3. Upozornenie

ŠTK upozorňuje družstvá VI liga Sportika dospelí MO, že v prípade zhoršených poveternostných podmienok ŠTK si vyhradzuje rozhodnúť o odložení/ neodohraní XVI .kola v termíne 10. -11.3.2018. Rozhodnutie bude uverejnené v ÚS zo dňa 7.3.2018.

V Senici dňa 28.2.2018                                                                             Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR oznamuje všetkým R a DZ ObFZ SE, že dňa 10.3.2018 (sobota) o 9, oo hod. v Senici, Kunovská priehrada - Chata nad plážou (žltá budova - konferenčná miestnosť) sa bude konať zimný doškoľovací seminár rozhodcov.

Žiadame o zodpovednú prípravu z PF, súťažného poriadku, rozpisu súťaží.

Účastnícky poplatok je 12,-€. Bez úspešného absolvovania seminára, rozhodcovia a delegáti nebudú zaradení na nominačnú listinu rozhodcov, pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018. Termín bol určený s dostatočným predstihom vopred, aby si každý R a DPR usporiadal povinnosti tak, že sa na zimnom seminári zúčastní. Rozhodcovia, ktorí sa z vážnych dôvodov nebudú môcť seminára zúčastniť (PN, atď), je potrebné, aby sa vopred ospravedlnili. Poplatok za náhradný seminár bude 20,-€.

KR žiada R o potvrdenie (resp. ospravedlnenie) účasti na tomto seminári obratom najneskôr do 05.03.2018 na email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

KR pozýva na seminár dňa 10.3.2018 ( sobota ) o 9,00 hod. rozhodcu Miroslava Mikúša.

Program seminára:

-prezentácia 8.3o -9.oo (Línet, Patka)

-otvorenie seminára (M.Bašnár, predseda ObFZ Senica M.Guček, M.Maca – uzatváranie dohôd)

-prednáška z PF /úpravách pravidiel futbalu platných od 1.7.2016 / 9.3o -10.3o

-prestávka 10.3o - 10.45

-písomný test 10.45 -11.15 (Bašnár. Tokoš, Línet, Patka)

-spolupráca rozhodcovského tímu, manažovanie stretnutia 11.2o -12.oo

-obed 12.oo -12.3o

-vystúpenie predsedov odborných komisií (ŠTK, DK) J.Rosa, L.Štora 12.3o -13.oo

-diskusia – záver 13.oo.

Komisia rozhodcov zároveň pozýva nových záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu !

1. KR dôrazne nariaďuje rozhodcom : Kendi A., Štora I., Matúš F., Petráš Š., Šefčík Martin, Otrubčák J., Černek J., Dutka B., Prelec P., Srnec R., Blažek R.,  o doručenie osobne, príp. zaslanie dotazníka e-mailom ( na stiahnutie www.obfzsenica.sk/úradné-správy/dokumenty/dotaznik ),dotazník na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do 5.3.2018.

2. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 17:oo hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

3. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte KR.

4. Ospravedlnenie zasielanie výlučne na emailové adresy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFZ.

5. KR upozorňuje R, aby zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím!!!

6. KR berie na vedomie ukončenie činnosti R Podzámský Tomáš a Miroslav Mikúš. Menovaným KR ďakuje za kvalitne odvedenú prácu.

Zasadnutia KR sa budú konať vždy v stredu od 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať   školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VI.MATRIKA

Matrikár ObFZ upozorňuje  funkcionárov FK, že  nakoľko končí platnosť viacerých registračných preukazov, je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať o vydanie nového RP.

Hráč,ktorý má neplatný RP sa nedá uviesť na nominačnú listinu do zápisu o stretnutí .

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

1.Oznam.

Oznamujeme FK, že v Smernici pre bezhotovostný styk bude navrhnutá zmena v platbách na delegované osoby na mesačnú fakturáciu.

Žiadame FK, aby nezasielali zálohové platby na delegované osoby na ObFZ.

VIII.SPRÁVY KMaŠF

Komisia mládeže a školského futbalu  / KMaŠF/ ObFZ Senica usporiada v dňoch 6. a 8.marca 2018 halové turnaje prípraviek a žiakov hrajúcich súťaže ObFZ Senica.

V termíne 6.marca 2018 / utorok / sa uskutoční turnaj prípraviek a vo štvrtok, 8.marca 2018 sa uskutoční turnaj žiakov.

Prihlášky zasielajte prostredníctvom emailu na adresu sekretar@obfzsenica, v kópii  :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   čo najskôr. Uzávierka prihlášok je 2.3.2018 o 24,oo hod.

Do turnaja bude zaradených prvých 8 prihlásených družstiev.

Propozície turnajov boli zaslané všetkým FK a nájdete ich  i  na webovej stránke ObFZ Senica v časti dokumenty.

Vladimír Rehák

predseda  KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Miroslav G u č e k   v.r.

predseda ObFZ Senica