Oznam pre všetkých manažérov ISSF vo FK

Správa z ISSF pre klubových manažérov

Žiadam všetkých klubových ISSF manažérov, aby venovali náležitú pozornosť nasledujúcim žiadostiam:

1. Všetky žiadosti o transfer hráča zo zahraničia smerom do SFZ, ktoré boli zaslané v požadovanom termíne, t. j. najneskôr 31. 1., boli spracované a odoslané príslušným národným zväzom v deň doručenia, najneskôr však nasledujúci deň. Po obdržaní medzinárodného prestupového certifikátu boli hráči prostredníctvom elektronickej podateľne zaregistrovaní do klubu, ktorý o transfer požiadal. Ak do dnešného dňa nie je vyžiadaný hráč vo Vašom klube, znamená to, že ITC nebol doručený. V prípade, že ITC nie je doručený do 30 dní od vyžiadania, pristupujem k tzv. provizórnej registrácii, o čom ste oboznámení notifikáciou. Vzhľadom na tieto informácie je zbytočné, aby ste sa telefonicky alebo mailom dopytovali na stav transferu, nakoľko Vám neviem povedať nič iné, ako to, čo ste si práve prečítali. Keďže začiatok jarnej časti súťaží je v marci, všetky žiadosti budú uzatvorené k spokojnosti Vašej a Vašich klubov.

2. V tomto období končí platnosť veľkého počtu plastových kariet a kluby žiadajú o vydanie nových. Prosím všetkých klubových ISSF manažérov, aby k žiadostiam v podateľni nahrávali aktuálne fotografie hráčov, hlavne tých, ktorých plastové karty budú mať platnosť 10 rokov. Kolegovia matrikári sú oprávnení zamietnuť žiadosť o vydanie registračného preukazu v prípade, že fotografia nemá požadovanú kvalitu (600x800 pixelov), alebo ak má mať nový registračný preukaz rovnakú fotografiu, ako mal preukaz, ktorý stráca platnosť.

Milan Sládkovič

Matrika SFZ