Úradná správa č.21/ 2017-18 / zo dňa 26.01.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  21 / 2017 – 2018 / zo dňa  26.01.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VI.Správy Matriky

VIII.Správy KMaŠF

 


I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 05.02.2018 o 16,oo hod.

Predsedovia odborných komisií o 16,15 hod.

2.Voľba predsedov odborných komisií:

VV na svojom zasadnutí dňa 22.1.2018 zvolil predsedov odborných komisií.

Na predsedu ŠTK bol predsedom VV M.Gučkom navrhnutý J.Cigánek, členom VV R.Špankom J.Rosa.

Predsedom ŠTK bol zvolený J.Rosa telef.kontakt 0905 706 978  so 4 hlasmi

/ Koprla,Manďák,Španka,Rybár/

Na predsedu KR bol predsedom VV M.Gučkom navrhnutý L.Juráň, členom VV R.Špankom M.Bašnár.

Predsedom KR bol zvolený M.Bašnár telef.kontakt 0905 795 284  so 4 hlasmi

/ Koprla,Manďák,Španka,Rybár/

Na predsedu TMK bol predsedom VV M.Gučkom navrhnutý Š.Gálik..

Predsedom TMK bol zvolený Š.Gálik telef.kontakt 0905 569 363  so 7 hlasmi

/ Guček,Koprla, Biskupič, Manďák,Španka,Šedivý,Rybár/

Na predsedu KMaŠF bol predsedom VV M.Gučkom navrhnutý L.Varga, členom VV D.Manďákom

V.Rehák.

Predsedom KMaŠF bol zvolený V.Rehák telef.kontakt 0903 672 298

Na predsedu EK bol predsedom VV M.Gučkom navrhnutý A.Medovič, členom VV L.Rybárom J.Smolár.

Predsedom EK bol zvolený J.Smolár telef.kontakt 0907 707 135  so 4 hlasmi

/ Koprla,Manďák,Španka,Rybár/

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Upozornenie:

V zmysle RS ObFZ čl.A/bod 6 odst.n  RS pre súťaž.roč.2017/ 18 upozorňujeme FK , že výnimky z hracích dní a hracích časov platia samostatne pre jesennú časť a  pred jarnou  časťou súťaže musí FK požiadať o výnimku znova!

2.Oznam.

Oznamujeme FK, že v Smernici pre bezhotovostný styk bude navrhnutá zmena v platbách na delegované osoby na mesačnú fakturáciu.

Žiadame FK, aby nezasielali zálohové platby na delegované osoby na ObFZ.

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Seminár rozhodcov a DPR ObFZ

Odborný doškoľovací seminár  rozhodcov  ObFZ Senica  sa uskutoční dňa 04.03.2018( nedeľa) o 9,oo hod. v zasadačke Jednoty, nám.Oslobodenia, Senica.

Bez úspešného absolvovania seminára, rozhodcovia a delegáti nebudú zaradení na nominačnú listinu rozhodcov, pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018

IV.SPRÁVY  DK

Prenos trestov:

Prenos trestov:

Peter Orth 1156642,FK Chropov III.tr.dosp (U42)do 03.03.2018

Michal Mikulka 1177140,TJ Družstevník Letničie II.tr.dosp (U94) do 05.06.2018

Miroslav Horňák 1185679, TJ Družstevník Prietrž III.tr dosp. ( U101) 1ssN

Michal Zeithaml 1338492, TJ Slavoj Moravský Svätý Ján MO žiaci. ( U102)2ssN

Filip Tóth 1219714, Družstevník Hlboké dosp( U103) 1ssN

Rastislav Tuma 1208148, TJ Slovan Šaštín - Stráže dosp( U104) 1ssN

Erik Vávra 1260992, TJ Chvojničan Radošovce dosp( U105) 1ssN

Dávid Kudláč 1251570, TJ Slovan Dubovce dosp( U84) 1ssN

Peter Stupavský 1310083, TJ Sokol Borský Mikuláš dor( U85) 1ssN

Miroslav Horňák 1185679, TJ Družstevník Prietrž III.tr dosp. ( U101) 1ssN

Michal Zeithaml 1338492, TJ Slavoj Moravský Svätý Ján MO žiaci. ( U102)2ssN                                                                                           Filip Tóth 1219714, Družstevník Hlboké dosp( U103) 1ssN                                                                                                                        Rastislav Tuma 1208148, TJ Slovan Šaštín - Stráže dosp( U104) 1ssN                                                                                                           Erik Vávra 1260992, TJ Chvojničan Radošovce dosp( U105) 1ssN                                                                                                                  Dávid Kudláč 1251570, TJ Slovan Dubovce dosp( U84) 1ssN

Peter Stupavský 1310083, TJ Sokol Borský Mikuláš dor( U85) 1ssN

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať   školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

VI.MATRIKA

Prestupové termíny:

Termín žiadania prestupov bez obmedzenia je do 31.januára 2018.

RaPP čl.19 bod 2 c,d ):

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

c) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Pri prestupe bez obmedzenia (klasický prestup) to znamená, že nový klub musí vyžiadať hráča cez ISSF a tento hráč to musí schváliť najneskôr do 31.1.2018 do 23:59:59 hod.

Termín žiadosti o prestup zo zahraničia je totožný a to do 31.1.2018. Takýto prestup je možný len v papierovej forme a musí byť zaslaný na Matriku SFZ najneskôr do 31.1.2018

Prestup s obmedzením t.j. so súhlasom materského klubu ( po starom hosťovanie) je možný až do 31. marca, s tým, že je potrebný súhlas hráča a súhlas materského klubu najneskôr do 31.3. a je platný  do 30.6.2018 / RaPP čl.19 bod 8 /

VIII.SPRÁVY KMaŠF

KMaŠF oznamuje FK, že dňa 17.2.2018 sa uskutoční v Trenčíne halový turnaj  výberov ObFZ o Pohár predsedu ZsFZ v kategórii starší dorast.

Termín kvalif.zrazu a širšia nominácia hráčov  bude zaslaný FK emailovou poštou.

Ing. Miroslav G u č e k   v.r.

predseda ObFZ Senica