Smútočné oznámenie

Dňa 07.01.2018 zomrel vo veku 79 rokov dlhoročný  futbalový funkcionár  ObFZ Senica

pán František K U B Í K.

Dlhé roky pôsobil ako predseda Športovotechnickej komisie ObFZ Senica .

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať na cintoríne v Koválove v stredu 10.1.2018 o 14,3o hod.

Feri, odpočívaj v pokoji, česť Tvojej pamiatke.

Oblastný futbalový  zväz vyslovuje úprimnú sústrasť pozostalým.