Úradná správa č.18 / 2017-18 / zo dňa 02.11.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  18 / 2017 – 2018 / zo dňa  02.11.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

VIII.Správy KMaŠF

 

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 16.11.2017 o 16,30 hod.

Predsedovia odborných komisií o 17,15 hod.

2.Pozvánka na Volebnú konferenciu 2017:

Výkonný výbor zvoláva  v zmysle Stanov  ObFZ Senica  čl.33 Volebnú konferenciu ObFZ Senica,ktorá sa uskutoční dňa 25.11.2017 ( sobota )  o 9,oo hod. v zasadačke Jednoty Senica.

Účasť delegátov za jednotlivé FK je povinná!

Všetkým FK budú zaslané do 7.11.2017 emailovou poštou delegačné listy,ktoré je potrebné vrátiť riadne vypísané na ObFZ Senica / poštou, emailom,osobne/ do 20.11.2017 do 10,oo hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Výnimky z ÚHČ :

MO dorast:

Unín - Kúty  14.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 5.11.2017/ nedeľa / o 12,00 hod.

Štefanov - Sobotište  14.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 4.11.2017/ sobota / o 13,30 hod.

2.Oznam:

Dňa 4.11.2017 o 9,oo hod. sa v ŠH Senica uskutoční kvalif.turnaj prípraviek o Pohár predsedu ZsFZ.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1. Ospravedlnení R :

Sobota (4.11.2017) : Mikúš M., Mesíček L.

Sobota - nedeľa (4.-5.11.2017) : Otočka J.,Ryčovský L., Buzay R.,Matúš F., Petráš Š.

2.Pochvaly :

KR berie na vedomie pochvalu od :

TJ Sokol Borský Mikuláš na R Vlk V., Dutka M., Knap G. VI.Sportika liga dospelí, 13.kolo,

Lakšárska Nová Ves – B. Mikuláš

FK Borský Sv.Jur na  R VlkV. , 13 kolo VI.Sportika liga OŠK Rohov - FK Bor.Sv.Jur

3. Vetácie rozhodcu :

TJ Družstevník Hlboké vetuje R Škrinára Jána na všetky stretnutia v súťaž. r. 2017/2018 doma, vonku.

4. Výzva :

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR p. Bašnárovi telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U101 Miroslav Horňák 1185679, TJ Družstevník Prietrž III.tr dosp.

Vylúčený za HNS – stiahnutie  súpera za dres  vo vyloženej   gólovej príležitosti  podľa čl. 45/1.

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.45/2a od 29.10.2017

U102 Michal Zeithaml 1338492, TJ Slavoj Moravský Svätý Ján MO žiaci. Vylúčený za HNS – hanlivé výroky voči rozhodcovi podľa čl. 48/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.48/2a od 29.10.2017

Predvolanie:

DK predvoláva na svoje zasadnutie do sídla ObFZ dňa 08.11.2017 o 16,20 hod .: R Gabriel Knap 1084167 AR Martin Dutka 1090182   TJ Slovan Šaštín Stráže - VD p. Juraj Mošať, HP p. Vladimír Čecha  a predsedu TJ Slovan Šaštín :  Ing. Vladimíra Hladíka

TJ Slovan Šaštín - Stráže zaslať podrobné písomné stanovisko nešportovému správaniu divákov a k inzultácii rozhodcu v priestore kabín po stretnutí TJ Slovan Šaštín – Stráže  – TJ Radimov  do 07.11.2017

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 08.11.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch december 2017 – január 2018  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.SPRÁVY  SEKRETARIÁTU

Sekretár ObFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 31.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať a SFZ ich musí vrátiť štátu.

Na webshope SFZ sú doplnené ďalšie produkty - obuv,ovlečenie,šport.potreby,pohonné hmoty,práčky, PC, tlačiarne. www.futbalnet/ obfz senica,e-shop.

http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte.

ObFZ zverejňuje upozornenie, nakoľko mnohé futbalové kluby  doteraz nezachytili informáciu o možnosti čerpať schválené finančné prostriedky na rok 2017.

VIII.SPRÁVY KMaŠF

NOMINÁCIA Výberu 2007 ObFZ Senica

na kvalifikačný turnaj o " Pohár predsedu ZSFZ 2017",

ktorý sa uskutoční 04.11.2017  v ŠH RSMS Senica.

Termín            : 04.11. 2017 (sobota),

Čas  zrazu       : 08,00 hod

Miesto zrazu    : Športová hala RSMS Senica

Kategória        : hráči narodení po 01.01.2007 a mladší

Program          : 08,00 – 16,3o hod.

Prineste si       :obuv do haly, teplákovú súpravu do haly, ponožky, hygienické potreby,registračný preukaz,preukaz poistenca, brankári kompletnú výstroj !

Vedúci akcie    :   Ing. Dušan Manďák ,        0907 266 429,e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Nominovaní hráči :

Adam Abou Elyazid - b, Vladimír Volek, Adam Ravas, Ondrej Valla, Roman Horný - Gbely,Michal Gulíšek – Kúty,Adam Horniak – Holič,Daniel Regásek – Unín,Alex Drinka – Borský Mikuláš,Tobias Blanárik b, - Koválov

Náhradníci :

Tobias Vašek, Simon Štvrtecký – Kunov,Radoslav Mihál – FK Cerová,Daniel Valla – L.N.Ves

Tréneri            :Adam Ambra,Dušan Manďák

Vedúci družstva :Ivan Ambra – 0903 435 929

Upozornenie :

Nezabudni kartičku poistenca a registračný preukaz !

V prípade choroby alebo neúčasti z iných vážnych dôvodov  treba informovať vedúceho akcie.Za dovoz a odvoz hráča zodpovedá  materský klub v spolupráci s rodičmi.

Dušan Manďák

člen VV – úsek KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica