Úradná správa č.8 / 2017-18 / zo dňa 24.08.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  8 / 2017 – 2018 / zo dňa   24.08.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

VII.Správy sekretariátu

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 25.09.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Upozornenie:

V ÚS ŠTK č.2 a vo vyžrebovaní boli zverejnené miesto a HČ prípraviek Skalica ž – sobota 9,30 hod., HP  ihrisko Kopčany.

2.Výnimky z ÚHČ :

Žiaci skup. A :

B.Mikuláš – Bor.Sv.Jur 1.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 26.8.2017/ sobota / o 13,30 hod.

Cerová – Bor.Sv.Jur 6.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 30.9.2017 / sobota / o 14,00 hod.

Žiaci skup. B :

Kunov - Smrdáky 1.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 6.9.2017/ streda / o 17,00 hod.

Smolinské - Štefanov 1.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí dňa 26.8.2017

/ sobota / o 17,30 hod. HP-  Štefanov.

Prípravka skup. A :

Cerová - Kúty A 6.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 30.9.2017 / sobota / o 12,00 hod.

Zasadnutia ŠTK  sa budú konať vždy v stredu o 16,00 hod.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

1. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 17:oo hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

2.Ospravedlnenia zasielať najneskôr 7 dní pred MFS.

Zasielanie ospravedlnenia výhradne na e-mailové adresy:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.Ospravedlnení R:

Sobota : Šefčík Mi,Knap

Sobota – Nedeľa : Holenka, Otočka, Dutka M.,Šefčík Ma,Mesíček

4.Vetácia R FK :

OŠK Rohov : Lapoš

Rovensko : Bednár

Smolinské : Hušek

5.Upozornenie:

RS 2017/18 str.16 čl.20/ b : R zašle na ObFZ v prvý prac.deň po stretnutí tlačivo o vyúčt.deleg.osôb I.tr., inak sa vystavuje discpl.sankciám./ Matúš,M.Dutka/.

6.Výzva.

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

7.Oznam:

Obsadenie 15.kola / utorok,29.8.2017/ bude zverejnené v piatok 25.8.2017na webovej stránke ObFZ.

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutočníé dňa 6.9.2017/ streda/.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

IV. SPRÁVY  DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U20Bohuslav Vach 1196313, FK Cerová MO dosp. Vylúčený za HNS –zmarenie súperovi dosiahnutia gólu rukou v PÚ podľa čl. 46/1a DS – pozastavenie výkonu športu na 1 ssN, podľa čl.46/2 od 21.08.2017

U21Mário Šarközy 1247669, TJ Družstevník Letničie MO dosp. Vylúčený za HNS –udretie súpera v prerušenej hre päsťou nadmernou silou podľa čl. 49/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.49/2b od 21.08.2017

U22Lukáš Samek 1362823, TJ Sokol Borský Mikuláš MO dor. Vylúčený za HNS –urážlivé výroky voči rozhodcovi podľa čl. 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne N, podľa čl.48/2b od 20.08.2017

U23Milan Baláž 1335728, FK TJ Kúty  MO dor. Vylúčený za HNS –zmarenie súperovi dosiahnutia gólu rukou v PÚ podľa čl. 46/1a DS – pozastavenie výkonu športu na 1 ssN, podľa čl.46/2 od 21.08.2017

U24Kevin Barkóci 1314425, TJ Slovan Šaštín - Stráže  MO dor. Vylúčený za HNS –udretie súpera v prerušenej hre päsťou nadmernou silou podľa čl. 49/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne, podľa čl.49/2b od 21.08.2017

U25Dominik Šimek 1309663, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dor. Vylúčený za HNS –udretie súpera v prerušenej hre päsťou nadmernou silou a opustenie lavičky náhradníkov podľa čl. 49/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov nepodmienečne, podľa čl.49/2b od 21.08.2017

U26 Róbert  Jurča 1309488, ŠFK Štefanov MO dor. Vylúčený za HNS –udretie súpera v prerušenej hre päsťou nadmernou silou podľa čl. 49/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne, podľa čl.49/2b od 21.08.2017

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1ssN, podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP :

U27 Jakub Kubina 1220987, FK TJ Kúty  MO dosp. od 21.08.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU:

Sekretár oznamuje, že v termíne 28.8. – 31.8.2017/ pondelok – piatok/  bude sekretariát z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Oznam:

Rozhodnutím Ekonomického oddelenia SFZ je možné faktúry (nielen s odstupným) na SFZ zasielať aj elektronicky (v pdf formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Opätovne Vám pripomíname, že pokiaľ faktúry nebudú obsahovať správne údaje (číslo platobného predpisu vygenerovaného v ISSF), budú Vám vrátené. Návod ku generovaniu Platobných predpisov je tu: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica