Úradná správa č.7 / 2017-18 / zo dňa 17.08.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  7 / 2017 – 2018 / zo dňa   17.08.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

VII.Správy sekretariátu

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 25.09.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Výnimky z ÚHČ :

II tr. dospelí:

Kunov – Hradište  4.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí dňa 1.9.2017 /piatok/ o 10,00 hod. hracia plocha Hradište pod Vrátnom.

III tr. dospelí:

Dojč – Osuské  3.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí dňa 19.8.2017  /sobota/ o 17,00 hod. hracia plocha Osuské.

Prípravka skup. A :

Kúty B  – B.Mikuláš  2.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 2.9.2017 / sobota / o 15,00 hod.

Kúty B  – Sl.Šaštín  4.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 16.9.2017 / sobota / o 16,00 hod.

Kúty A – Lak.Nová Ves  4.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 16.9.2017 / sobota / o 14,00 hod.

2.Štart hráčov :

V kategórii dorastu štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dorastu a ďalej hráči z kategórie žiakov, ktorí dovŕšili 14.rok veku (SP čl. 46/1). Hráči z kategórie žiakov musia mať k štartu v kategórii dorastu súhlas od lekára a zákonného zástupcu (SP čl. 46/2)

Ak klub nemôže pred stretnutím predložiť rozhodcovi stretnutia tento súhlas, hráč nemôže na stretnutie nastúpiť, resp. v prípade štartu bude jeho štart považovaný za neoprávnený v zmysle SP SFZ čl. 52/j.

Hráč, ktorý dovŕšil 18 rokov štartuje v kategórii dospelých na platný RP, nepotrebuje k štartu už žiadne doklady k ostaršeniu.

Zasadnutia ŠTK  sa budú konať vždy v stredu o 16,00 hod.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KR upozorňuje R, že v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 končí platnosť niektorých RP hráčov. Z toho dôvodu Vás žiada, aby ste zodpovedne kontrolovali ich platnosť pred stretnutím.

KR pripomína, že každý R a DZ je povinný si vygenerovať a uhradiť členský poplatok.

1. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 17:oo hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

2. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov okamžite kontaktujte obsadzovacieho referenta.

Ospravedlnenia zasielať najneskôr 7 dní pred MFS.

Zasielanie ospravedlnenia výhradne na e-mailové adresy:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.Ospravedlnení R:

Sobota (19.8.2017): Tubl, Matúš, Thao

Sobota – Nedeľa (19.- 20.8.2017): Holenka, Otočka, Smoleňák, Mikúš, Podzámsky do prihlásenia.

4.Odstúpenie na DK.

KR odstupuje na DK R R.Buzay s návrhom na pokarhanie, za chybné vyhodnotenie HNS hráča s náväzným popisom v zápise o stretnutí. (2.kolo II.trieda Rovensko-Dojč.)

KR odstupuje na DK R J.Otočka s návrhom na pokarhanie, za chybné vyhodnotenie HNS hráča s náväzným popisom v zápise o stretnutí. (1.kolo II.trieda Kunov-Sekule.)

5.Podmienečné zaradenie R na NL R pre súť.roč. 2017/18.

KR na základe uznesenia VV zo dňa 07.08.2017 podmienečne a dodatočne zaraďuje na NL II.skupiny rozhodcov pre súť.roč. 2017/18 R Ján Hušek .

5.Výzva.

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Zasadnutia KR sa budú konať vždy v stredu o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U09Cyril Mach1062618, FC Družstevník Rybky MO dosp. Vylúčený za HNS –urážlivé výroky voči rozhodcovi podľa čl. 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.48/2b od 13.08.2017

U10Dávid Kudláč 1251570, TJ Slovan Dubovce MO dosp. Vylúčený za HNS –udretie súpera v prerušenej hre päsťou nadmernou silou podľa čl. 49/1a DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.49/2b od 13.08.2017

U11Jaroslav Černek 1157936, TJ Podbranč III.tr dosp. Vylúčený za HNS –urážlivé výroky voči rozhodcovi podľa čl. 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.48/2b od 13.08.2017

U12Martin Macejka1348560, FK Borský Svätý Jur MO dor. Vylúčený za HNS –podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti pred PÚ podľa čl. 4/15. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.45/2a od 14.08.2017

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1ssN, podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP :

U13 Adrian Cintula 1064900, TJ Spartak Šaštín - Stráže MO dosp. od 13.08.2017

U14 Marek Olšovský 1098447, TJ Družstevník Osuské  III.tr dosp. od 13.08.2017

U15 Zdeněk Čech 1314370, TJ Družstevník Dojč  III.tr dosp. od 14.08.2017

U16 Frederik Hačunda 1311459, FK TJ Kúty  MO dor. od 14.08.2017

Disciplinárne sankcie:

U17 Ján Lapoš 1007360 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica viď US37/2016-2017/ článok III/bod 3 zo dňa 23.06.2017 – nedostatok podľa Zásad pre činnosť rozhodcu ObFZ Senica , DK trestá DS – pozastavenie výkonu rozhodcu na 1 týždeň od 14.08.2017 podľa DP čl.62 a RP 10,-€

U18 Jozef Otočka 1006468 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica– nedostatok podľa Zásad pre činnosť rozhodcu ObFZ Senica – nesprávny popis priestupku v zápase Kunov - Sekule, DK trestá DS – pokarhanie podľa DP čl.62 a RP 10,-€

U19 Rudolf Buzay 1349197 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica– nedostatok podľa Zásad pre činnosť rozhodcu ObFZ Senica  – nesprávny popis priestupku hráča v zápase Rovensko - Dojč, DK trestá DS – pokarhanie  podľa DP čl.62 a RP 10,-€

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 23.08.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU:

Sekretár oznamuje, že v utorok 22.8.2017 bude sekretariát zatvorený.

 

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica