Úradná správa č.33 /2016-17/ zo dňa 26.5.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  33 / 2016 – 2017 / zo dňa   26.05.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy  TMK

VII.Správy sekretariátu

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 28.06.2017 /streda/ o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Aktív ŠTK:

Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním nového súťažného ročníka 2017 / 2018 sa uskutoční dňa 3.7.2017 /v pondelok / o 17,oo hod. v zasadačke Jednoty Senica.

2.Kontumácie:

Podbranč - Trnovec  III.tr.dospelí:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 25.kola Podbranč - Trnovec  z dôvodu vzdanie stretnutia zo strany FK Družst.Trnovec. V zmysle SP čl.82/1b priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK TJ Podbranč.

Za porušenie SP v zmysle  RS čl.26/ ŠTK bod c odstupuje Dr. Trnovec na DK s návrhom pokuty 50,-€.

B.Mikuláš - Smolinské  MO dorast:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 22.kola B.Mikuláš - Smolinské v zmysle SP čl.82/1g a SP čl.11 odst.3 a priznáva 3 body a skóre 4:0 v prospech TJ Sokol B.Mikuláš.Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod f odstupuje FK Družst. Smolinské na DK s návrhom na napomenutie.

3.Výnimky z ÚHČ :

MO dospelí:

Radimov – Sl.Šaštín 30.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 17.06.2017 / sobota / o 17,00 hod.

II.Tr. dospelí:

Sekule – ŠFK Štefanov 26.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 17.06.2017 / sobota / o 17,00 hod.

MO žiaci nadstavba o víťaza:

Čáry - Oreské 7.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 27.05.2017 / sobota / o 14,00 hod.

MO žiaci nadstavba o umiestnenie:

Cerová - Sobotište  7.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 27.05.2017 / sobota / o 11,00 hod.

Prípravka nadstavba o víťaza:

Čáry - Gbely 7.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 26.05.2017 / piatok / o 17,30 hod.

Prípravka nadstavba o umiestnenie:

Lak. Nová Ves - Letničie  8.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 03.06.2017 / sobota / o 16,30 hod.

4.Oznam:

ŠTK oznamuje,, že podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ  pre súťažný ročník 2017/2018 je možné zasielať na emailovú adresu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Fyzické prievierky :

KR oznamuje všetkým R, že fyzické previerky sa uskutočnia dňa 26.mája 2017/ piatok/ o 18,oo hod. na atletickej dráhe MFK Skalica. Ich úspešné absolvovanie je podmienkou pre zaradenie R na nominačnú listinu pre súťaž. ročník 2017 / 18.

Limity pre FP : R do 40 rokov  - 20x kombinovaný beh 150 m/ 35 sek, chôdza 50 m / 40 sek.

R nad 40 rokov- 12 min. beh min. 2000 m

2.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U147 Jakub Ondriska 1198304, TJ Sokol Borský Mikuláš  MO dosp. Vylúčený za HNS – kopnutie súpera bez možnosti hrať s loptou vykonané nadmernou silou  podľa čl. 49/1b

DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.49/2b, DP od 22.05.2017

U148 Martin Kadlic 1376348, ŠK Baník Čáry  MO žiaci Vylúčený za HNS – urážlivé výroky voči R podľa čl. 48/1b

DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa čl.48/2b,34/3 DP od 21.05.2017

U149 Róbert Slovák 1157108, TJ Slovan Šaštín - Stráže  MO dosp. Vylúčený za HNS – po udelení 2xŽK vulgárne , urážlivé výroky  a gestá voči R podľa čl. 37/5a, 48/1b , 34/8

DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.48/2b, DP od 22.05.2017

U150 Miroslav  Bíly 1219612, TJ Družstevník Smolinské  II.tr.dosp. Vylúčený za HNS – sotenie do  R po stretnutí vykonaný zanedbateľnou silou  podľa čl. 34/6, 49/1d

DS – pozastavenie výkonu športu na 8 ss N, podľa čl.49/2d, DP od 22.05.2017

DS po 5.ŽK – Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 ss, podľa  čl.37/5a DP

U151 Silvester Černý 1154260, TJ Sokol Borský Mikuláš  MO  dosp. od 22.05.2017

U152 Martin Zemánek 1318672, FK TJ Kúty  MO  dosp. od 22.05.2017

U153 Filip Tóth 1219714, TJ Družstevník Hlboké  MO  dosp. od 21.05.2017

U154 Frederik Daniel 1258109, TJ Kopčany  MO  dosp. od 22.05.2017

DS po 9.ŽK –Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 ss, podľa  čl.37/5b DP

U155 Peter Horňák 1139727, FK Cerová  MO  dosp. od 21.05.2017

Disciplinárne sankcie:

U156 TJ Družstevník Smolinské MO dorast spôsobenie predčasného ukončenia  majstrovského  stretnutia dorastu 22.kola  TJ Sokol Borský Mikuláš-  TJ Družstevník Smolinské  pre nízky počet hráčov podľa DP čl. 64/1.

DS – Pokarhanie podľa RS ŠTK čl. 26  bod f a RP 5,- €,

U157 TJ Družstevník Unín MO dorast -  Peter Regásek – AT – HNS – hrubé urážlivé výroky voči AR -  podľa čl.DP 48/1c. DS – Pokuta 40,-€ - zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami  na 4 ssN od 22.05.2017,  podľa čl. 48/2b , 16/1,2 a 9/1c RP 5,- €,

U158 TJ KERKO Šajdíkove Humence MO dospelí.DK berie na vedomie stanovisko klubu/U146/a trestá za hrubé nešportové správanie domáceho diváka – obliatie AR v stretnutí MO dosp. Šajdíkove Humence – Dubovce

RP 10,- €, Pokuta 120,- €, podľa čl 71/1,3a,3d, 48/1b, 48/2b,48/4, čl.12/2

U159 Ivan Václavek 1060703– divák zákaz vstupu na všetky  stretnutia dospelých TJ Kerko Šajdíkove Humence  do 30.11.2017 podľa DP čl20/3

Oznamy:

U160 TJ Slovan Šaštín-Stráže MO dosp. DK berie na vedomie sťažnosť klubu, avšak uvedená sťažnosť nespadá do kompetencie DK. Zároveň DK odstupuje uvedenú sťažnosť na doriešenie odbornej komisie KR ObFZ( ČK:Róbert Slovák (1157108))

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 01.06.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie neuskutoční.

Žiadame prihlásených záujemcov,ktorí zaplatili zálohovú platbu vo výške 50,-€, aby písomne, resp.emailom nahlásili čísla účtov z dôvodu vrátenia platby.

Záujemci o predĺženie licencie ,ktorí uhradili platbu vo výške 20,-€,oznámte písomne, resp.emailom čísla účtov z dôvodu vrátenia platby.

Zároveń ich informujeme, že Vzdelávacie stredisko ZsFZ organizuje seminár na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B .

Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dńa 24.06.2017 o 8,oo hod. v Nitre.

Prihlášky zasielajte elektronicky cez www.trenerportal.sk.

TMK registruje nasledovné zaplatené poplatky:

Uchádzači na školenie – 50,-€ : pp.R.Laššo,Ambra,Barbirik,Šteflík,Hladký,Velický,Malý,Vričan T.,Neoveský

Uchádzači na seminár-predĺženie licencie – 20,-€ : Karas,Veselý,Královič,Lorenc,Mindek,Černek,Danihel,Ivan,

2.Seminár trénerov

Vzdelávacie stredisko ZsFZ organizuje seminár na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B .

Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dńa 24.06.2017 o 8,oo hod. v Nitre.

Prihlášky zasielajte elektronicky cez www.trenerportal.sk.

Štefan Gálik

predseda TMK

V. SPRÁVY  SEKRETARIÁTU :

a/ Sekretár oznamuje všetkým mládežníckym družstvám,že si môžu pre družstvá žiakov a prípraviek vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Senica po 1 ks taktických tabuliek pre trénerov.

b/ Sekretár oznamuje, že v dňoch 26.5.,31.5.2.6.2017 bude sekretariát zatvorený.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica