Úradná správa č.26 zo dňa 07.04.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  26 / 2016 – 2017 / zo dňa   07.04.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

VII.Správy sekretariátu

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 10.04.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

Výnimky z ÚHČ :

Prípravka skup. B:

Gbely – Petrova Ves 18.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 07.04.2017 /piatok/ o 17,00 hod.

Kúty B - Oreské  18.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 08.4.2017 /sobota / o 13,30 hod.

2.Upozornenie:

ŠTK upozorňuje FK kategórií žiakov a prípraviek, že všetky majstrovské futbalové stretnutia žiakov a prípraviek / 15.- 18.kolo/  musia byť odohrané do termínu 8.apríla 2016 !

Žrebovanie nadstavby s pridelením čísiel sa uskutoční dňa 10.4.2017 /pondelok/ o 10,00 hod. v sídle ObFZ  Senica.

ŠTK oznamuje FK kategórií žiakov a prípraviek, že hracie časy domácich stretnutí im budú určené podľa podaných žiadostí zverejnených v ÚS č.20,21,22.

V prípade požadovanej zmeny žiadame FK, aby ich nahlásili najneskôr do stredy, 12.4.2017 do 12,oo hod.!

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR dôrazne upozorňuje R, že Zápis o stretnutí je R povinný uzatvoriť ihneď po stretnutí. V prípade, ak to nemôže urobiť, musí dôvod uviesť v Zápise o stretnutí v bode „ZÁZNAM ROZHODCU“.

1.Ospravedlnenia R a DZ

So: Otočka,Šefčík Mi.,Holenka

So-Ne: Matúš,Polakovič,Mesíček,Bednár,Petráš do prihlásenia,DZ Mikuš P. do prihlásenia.

2.Pohovor s R

KR vykonala na svojom zasadnutí pohovor s R Kendi Alexander.

3.R „Čakateľ“.

KR vykonala vstupný pohovor s R „Čakateľ“ pp.Filip Smoleňák,Oliver Černek.

4.Upozornenie

KR upozorňuje delegované osoby, že všetka korešpodencia na odborné komisie/ žiadosti, vyjadrenia na DK,ŠTK  a pod./ sa zasielajú prostredníctvom ISSF, alebo emailom na adresu sekretára zväzu ! / Dutka M.,Mikúš M./

Ospravedlnenia zasielajte na adresy členov KR.

5.Kontakt na R „čakateľ“

Buzay č.t. 0904 807 156

Šefčík Martin č.t. 0948 172 386

Knap Gabriel č.t. 0903 311 048

Podzámsky Tomáš č.t. 0908 899 757

Oliver Černek č.t. 0949 351 098

Filip Smoleňák č.t. 0902 850 794

6.Kontakt na členov KR

p.Peter Tokoš č.t. 0903915 614, e-mail.: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

p.Lukáš Juráň č.t. 0902 271 272, e-mail.: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7. Oznam

KR oznamuje R Theisz, Cabadaj, že v zmysle Zásad pre činnosť odstupuje menovaných na VV s návrhom, na vyradenie z nominačnej listiny R pre súť.roč. 2016/17. Dôvod neúčasť R na seminári R ako aj na náhradnom, bez ospravedlnenia.

8.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadova 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 13.4.2017 o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U96 Zdeněk Štefek 1111426, FK Smrdáky  III.tr dosp. Vylúčený za HNS – podrazenie súpera v gólovej príležitosti. podľa čl. 45/1

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.45/2a,  DP od 02.04.2017

U97 Radomír Strož 1157151, TJ Družstevník Vrádište  III.tr dosp. Vylúčený za HNS – hanlivé výroky voči R podľa čl. 48/1b

DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa čl.48/2a,  DP od 02.04.2017

U98 Roman Ondráš 1149998, TJ KERKO Šajdíkove Humence  MO dosp. Vylúčený za HNS – zabránenie gólu rukou. podľa čl. 46/1a

DS – pozastavenie výkonu športu na 1 ssN, podľa čl.46/2,  DP od 03.04.2017

DS po 5.ŽK - Nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súť.stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U99 Milan Danihel 1213184, ŠK Baník Čáry II.tr  dosp. od 03.04.2017

Oznamy:

U100 TJ KERKO Šajdíkove Humence MO dosp.. DK žiada podrobné písomné stanovisko HNS sa priaznivcov počas stretnutia TJ KERKO Šajdíkove Humence – TJ Slovan Šaštín-  Stráže a taktiež uviesť mená účastníkov incidentu, všetko do 11.04.2017

U101 TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dosp.. DK žiada podrobné písomné stanovisko HNS sa priaznivcov počas stretnutia TJ KERKO Šajdíkove Humence – TJ Slovan Šaštín- Stráže a taktiež uviesť mená účastníkov incidentu, všetko do 11.04.2017

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 13.04.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

VII. SPRÁVY SEKRETARÁTU .

Zmena korešpodenčnej adresy SFZ :

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C
821 01 Bratislava

Sekretariát:

Tel.: +421 2 3910 3100
Fax: +421 2 4820 6099
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica