Úradná správa č.22 zo dňa 10.03.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  22 / 2016 – 2017 / zo dňa   10.03.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 10.04.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Začiatky jarnej časti majstr.súťaží :

ŠTK informuje, že jarná časť majstr. stretnutí súťaž.roč.2015/2016 začína nasledovne:

MO dospelí, -  12. marca 2017, MO dorast -   26. marca 2017,

II.tr.dospelí - 26. marca 2017, III.tr.dospelí - 19. marca 2017

Žiacke  súťaže :

žiaci skup.A - 18. marca 2017,žiaci skup.B - 18. marca 2017

Prípravky skup. A - 18. marca 2017, Prípravky skup. B - 18. marca 2017

2.Schválené výnimky z ÚHČ :

MO dospelí :

Rybky – so ÚHČ dosp., Hlboké – so ÚHČ dosp., Rohov – ne 10,00 hod.

II.tr. Dospelí:

Kunov - ne 10,00 hod.

Hradište – ne 10,00 hod.

Sobotište – ne ÚHČ dosp., 23.kolo – so 17,00 hod.

III.tr. Dospelí:

Trnovec - ne 10,00 hod.

Dojč – so ÚHČ dosp.

Osuské – ne ÚHČ dosp., 16.kolo – so 15,00 hod.

Vrádište – so ÚHČ dosp.

Prietrž – so ÚHČ dosp.

Podbranč – so ÚHČ dosp.

MO dorast :

Rybky – ne 13,00 hod.

Unín – ne 3 hod. pred ÚHČ dosp.

Radošovce – so ÚHČ dosp.

Š. Humence – so ÚHČ dosp.

Sobotište – so ÚHČ dor.

Bor.Sv. Jur – so ÚHČ dosp.

Štefanov - so 15,00 hod.

Rovensko - so ÚHČ dosp.

Žiaci skup. A :

Jablonica – so ÚHČ dosp., 16.kolo so 13.00 hod.

Mor.Sv.Ján – so 14,00 hod. 16.kolo 27.3. o 16,30 hod.

Š. Humence – so 2 hod. pred ÚHČ dosp.

Bor.Sv. Jur – so ÚHČ dor.

B.Mikuláš – so ÚHČ dosp.

Cerová – so ÚHČ dosp., 18.kolo – so 12,00 hod.

Stráže  - so 3 hod. pred ÚHČ dosp.

Čáry – so 14,30 hod., 16.kolo -  so 10,00 hod.

Žiaci skup. B :

Rybky – so 11,00 hod.

Kopčany – so 12,00 hod.

Unín – so ÚHČ dosp.

Smolinské – so ÚHČ dosp.

Oreské - so 10,00 hod.  ihrisko Radošovce

Štefanov - so 13,00 hod.

Brodské - so ÚHČ dor.

Prípravka skup. A :

Hlboké – so 2,5 hod. pred ÚHČ dosp.

Mor.Sv.Ján – so 16,00 hod.

Koválov – so ÚHČ dosp.

B.Mikuláš – so 1,5 pred ÚHČ dosp.

Cerová – so 2 hod. pred ÚHČ dosp.

Kunov - so 10,00 hod.

Čáry – so 13,00 hod.

Prípravka skup. B :

Kúty B – 16.kolo so o 10,00 hod.

Kopčany – so 10,00 hod.

Petrova Ves – so 10,00 hod.

Gbely – so 14,00 hod., 15. kolo – so 12,00 hod.

Oreské - so 14,00 hod.

Holíč - so 10,00 hod.

Letničie – so ÚHČ dosp.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Oznamy:

a/ Zmeny v obsadení R a DZ budú zverejňované na stránke ObFZ, vždy v piatok do 17:00 hod.

Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

b/KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím  kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia!!!

c/ KR oznamuje R, ktorí si zakúpili dresy zn.Adidas, že si môžu vyzdvihnúť trenky a štucky na sekretariáte ObFZ

2.Upozornenie:

KR upozorňuje R, že Zápis o stretnutí je R povinný uzatvoriť ihneď po stretnutí. V prípade, ak to nemôže urobiť, musí dôvod uviesť v Zápise o stretnutí v bode „ZÁZNAM ROZHODCU“.

3.Poďakovanie KR:

KR berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti R Pišoja Petr, Morvay Peter, Ďurica Ľubomír. KR menovaným ďakuje za kvalitne odvedenú prácu, a praje im do ďalšieho života veľa osobných a pracovných úspechov.

4.Ospravedlnenia R a DZ

Tubl, Kendi, Matúš a Petráš do prihlásenia. DZ Mikuš P. do prihlásenia.

5.Neospravedlnená neúčasť na seminári R a SZ

R Cabadaj L. , Theisz M.

6.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadova 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 16.3.2017 o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Prenesenie trestov- jar 2017:

ŠFK Štefanov – R.Královič 1 ss N, Štefanov dor. –V.Šarkozy – 1 ss N, Jablonica – Ľ.Zajonc – 1 ss N,

Radošovce – M.Tokoš 1 ss N, Prietrž –D.Rýzek 1 ss N, Šaštín – D.Schlosser – 1 ss N,Vrádište – M.Dubai 2 ss N,Unín – P.Rehák – 2 ss N, B.Mikuláš – T.Vanek – 2 ss N , Dojč – Z.Čech 2 ss N,

Unín – P.Šiška do 2.4.2017,Osuské – M.Olšovský do 30.4.2017

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie presúva na termíny:

I.časť 23.-25.VI.2017 / pia – ne/

II.časť 30.6.,1,2.VII.2017 / pia – ne/

Poplatok 100,-€.

Žiadame prihlásených záujemcov, aby zálohovú platbu vo výške 50,-€ uhradili čo najskôr, na účet :  SK 71 0200 0000 0027 5578 5159.

Záujemci o predĺženie licencie uhradia platbu vo výške 20,-€, taktiež na účet ObFZ. Do VS uveďte 315 014, do poznámky meno prihláseného účastníka. Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica