Úradná správa č.18 zo dňa 30.11.2016

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  18 / 2016 – 2017 / zo dňa  30.11.2016logo

I.Správy  Výkonného výboru

III.Správy KR

V.Správy TMK

VIII.Správy sekretariátu

 

I. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 30.01.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR v spolupráci s ekonomickým úsekom oznamuje delegovaným osobám, že odmeny a náhrady za vykonanú činnosť v zmysle dohôd budú vyplatené v termíne 7.12.2016 / streda/.

Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR. Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiaci január 2017  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

a/Oznam.

a/Sekretár oznamuje FK,že zúčtovacie faktúry za delegované osoby za rok 2016 sa spracúvajú a po spracovaní mesiaca november budú zaslané v termíne do 14.12.2016 na FK,aby ich mohli FK zúčtovať sponzorom, resp.OÚ ešte v tomto roku.

b/Vzhľadom na rozhodnutie konferencie SFZ, týkajúce sa prerozdelenia vyzbieraných členských poplatkov SFZ, vyzýva všetky kluby, ako riadnych členov SFZ, aby si najneskôr do 4.12.2016 skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN, a to z dôvodu poukazovania prerozdelených členských poplatkov na jednotlivé kluby. V prípade otázok alebo akýchkoľvek problémov je potrebné kontaktovať p. Františka Ferenca ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Finančné prostriedky sa budú poukazovať výlučne na účty klubov uvedené v ISSF.

Žiadame uvedené FK, aby prostredníctvom ISSF / pomoc/ zaslali IBAN účtu FK p.Ferencovi na SFZ :

Kopčany,Podbranč,Slovan Šaštín,Radošovce,Hlboké,Koválov,Kunov,P.Močidľany,Prietrž,Sobotište, Unín.

b/ Zmena v adresári

TJ Družstevník Hlboké: Mgr. Peter Koprla, tel. č.: 0917 330 172, mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica