Úradná správa č.17 zo dňa 11.11.2016

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  17 / 2016 – 2017 / zo dňa  11.11.2016logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VIII.Správy KMaŠF

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 21.11.2016 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

Predsedovia OK o 17,15 hod.

Rozhodnutie Odvolacej komisie ObFZ:

Odvolacia komisia Oblastného futbalového zväzu Senica, ako odvolací orgán príslušný podľa čl. 51 Stanov Oblastného futbalového zväzu Senica, čl. 87 Súťažného poriadku futbalu a čl. 80 Disciplinárneho poriadku SFZ, o odvolaní FK TJ Kúty proti rozhodnutiu Športovo – technickej komisie Oblastného futbalového zväzu Senica (ďalej len „ŠTK“) č.U 1 zverejnenému v Úradnej správe č. 14 zo dňa 21.10.2016, takto r o z h o d l a :

Odvolacia komisia podľa 85 ods. 2 písm. a) Disciplinárneho poriadku SFZ odvolanie z a m i e t a.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Vyhodnotenie jesennej časti:

ŠTK vyhodnotila priebeh súťaží a schválila tabuľky po jesennej časti súť. roč.2016-2017 a predkladá ich na schválenie Výkonnému výboru ObFZ./

Oficiálne tabuľky sú zverejnené v ISSF a na webovej stránke ObFZ Senica.

2.Súťaž o najlepšieho strelca po jesennej časti:

V kategórii Sportika liga MO dospelých: 1.miesto Radoslav Drápal / Družst. Radimov/ a Patrik Kessl / OŠK Rohov / - 14 gólov.

V kategórii MO dorastu: 1.miesto Jakub Kuchta  FC Družst. Rybky - 15 gólov.

3.Upozornenie pre FK:

ŠTK upozorňuje FK, že v zmysle pravidiel futbalu pravidlo 7 – hrací čas v kategórii dospelých  je 2 x 45 minút.

Nakoľko prichádza k nesprávnemu zobrazovaniu času na svetelných tabuliach v majstr.stretnutiach, upozorňujeme FK, že po uplynutí 90 minút sa musí časomiera zastaviť! Nastavený hrací čas je v kompetencii R a na svetelnej tabuli sa neuvádza .

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Pozastavenie delegácie

KR pozastavuje delegáciu R Matúš František na 16.kolo MZ, z dôvodu neskorého ospravedlnenia sa z MZ 14.kola.

Radimov – Radošovce VI.Sportika liga MO dosp.

KR  prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť  R J.Lapoš, AR V.Vlk.

2.Doplňujúce pokyny KR SFZ
udeľovania disciplinárnych sankcií po priestupkoch brániacich hráčov vo vlastnom pokutovom území :
A) Zmarenie jasnej gólovej príležitosti priestupkom bez snahy hrať s loptou (ako napríklad úmyselná, zakázaná hra rukou, sotenie, ťahanie, držanie) :pokutový kop + ČK
B) Zmarenie jasnej gólovej príležitosti priestupkom, pričom previnilý hráč má snahu hrať s loptou: pokutový kop + ŽK
C) Ak sa nejedná o zmarenie jasnej gólovej príležitosti (ale iba o zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej útočnej akcie) bez snahy previnilca hrať s loptou:pokutový kop + ŽK
D) Ak sa nejedná o zmarenie jasnej gólovej príležitosti (ale iba o zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej útočnej akcie) pričom previnilec má snahu hrať s loptou: iba pokutový kop (bez udelenia OT – ŽK)
Poznámka:
Priestupok vykonaný na ktoromkoľvek mieste hracej plochy riskantným spôsobom je priestupkom na udelenie ŽK.

Priestupok vykonaný na ktoromkoľvek mieste hracej plochy nadmernou silou ohrozujúci zdravie a bezpečnosť hráča je priestupkom na vylúčenie z hry ČK.
Účinnosť týchto doplňujúcich pokynov vchádza do platnosti od 2.11.2016
.

3.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR. Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2bii DP:

U76 Marek Dubai 1163371, TJ Družstevník Vrádište  III.tr. dosp. Vylúčený za HNS – držanie súpera v gólovej príležitosti  mimo PÚ.

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.45/1,2a DP od 06.11.2016

Vylúčený po 2xŽK, DO – pozastavenie výkonu športu,podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, a podľa DP, čl.71/1, 71/2a,b a čl 37/3,

U77 Ľubomír Zajonc 1256137 TJ Tatran Jablonica  MO dosp. od 06.11.2016

U78 Milan Tokoš 1142605 TJ Chvojničan Radošovce  MO dosp. od 07.11.2016

U79 Dávid Rýzek  1309290 TJ Družstevník Prietrž III.tr. dosp. od 06.11.2016

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí,  podľa DP, čl.37/5a,

U80 Dušan Schlosser 1229569, Slovan Šaštín- Stráže MO dosp. od 07.11.2016

Oznam:

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych sankcií na konci jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 , ktoré budú pokračovať na začiatku jarnej časti ročníka 2016/2017 (17/13, 34/7)

Prenesenie trestov- jar 2017:

ŠFK Štefanov – R.Královič 1 ss N, Štefanov dor. –V.Šarkozy – 1 ss N, Jablonica – Ľ.Zajonc – 1 ss N,

Radošovce – M.Tokoš 1 ss N, Prietrž –D.Rýzek 1 ss N, Šaštín – D.Schlosser – 1 ss N,Vrádište – M.Dubai 2 ss N,Unín – P.Rehák – 2 ss N, B.Mikuláš – T.Vanek – 2 ss N , Dojč – Z.Čech 2 ss N, Unín – P.Šiška do 2.4.2017,Osuské – M.Olšovský do 30.4.2017

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiaci január 2017  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VIII.SPRÁVY KMaŠF

NOMINÁCIA výberu  roč.2003 ObFZ Senica

na kvalifikačný turnaj VIII.ročník halového turnaja o Pohár predsedu ZsFZ.

Termín : 12.11.2016 sobota

Miesto zrazu : 6,35 hod, ŠH Senica

Odchod:          6,45 hod.

Prineste si:      Obuv do haly, teplákovú súpravu, ponožky,hyg.potreby, registračný preukaz,

kartičku poistenca, brankári kompletnú výstroj.

Vedúci akcie:  Ing.Dušan Manďák 0907 266 429

Číslo

dresu

Meno a

priezvisko

Registračné

číslo

FK

1

Kevin

Bolf

1308557

Mor.Sv.Ján

18

Marek

Troják

1350461

Slovan Šaštín

2

Gabriel

Žák

1309665

Slovan Šaštín

3

Erik

Dubec

1344620

Rybky

4

Denis

Šimek

1309664

Slovan Šaštín

5

Ján

Tomek

1308518

Cerováj

6

Adrián

Trubiroha

1353457

Slovan Šaštín

7

Filip

Phan

1309536

Slovan Šaštín

8

Lukáš

Krček

1339921

Sobotište

9

Michal

Petrovič

1343744

Mokrý Háj

10

Samuel

Prachař

1347930

Borský Mikuláš

11

Martin

Balabán

1341694

Mokrý Háj

12

Matúš

Romančík

1320966

Mokrý Háj

13

Filip

Kvaltín

1333071

Mokrý Háj

Náhradníci :

 

Miroslav

Daniel

1356033

Slovan Šaštín

 

Dominik

Selecký

1332408

Smrdáky

 

Andrej

Kolínek

1343793

Mokrý Háj

 

Lukáš

Čentéš

1349048

Sobotište

 

Tréneri :

Peter Ivánek

UEFA  B

0915 250 233

Miroslav Tomeček

UEFA GC

0949 877 121

Vedúci družstva


Michal Danihel

UEFA GC

0915 609 448

Upozornenie:

Nezabudni kartičku poistenca a registračný preukaz !

Po obdržaní nominácie zavolaj trénerovi alebo pošli SMS alebo email o svojej pripravenosti.

V prípade choroby,alebo neúčasti z iných vážnych dôvodov treba informovať vedúceho akcie.

Dušan Manďák

Poverený člen VV

 

Odvolanie proti rozhodnutiam OK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na OK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia .

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica