facebook

Orgány ObFZ Senica

Výkonný výbor ObFZ Senica:

predseda: Jozef Rosa Ing. Sotinská 1345/25 905 01 Senica 0917 579 956

podpredseda: Miroslav Guček Ing. Družstevná 335, 908 63 Radošovce 0902 678 449

členovia : Dušan Koníček  Mgr., Hviezdoslavova 314 / 33, 905 01 Senica, 0918 812 940

Radovan Valla, Lak.Nová Ves 237, 908 76 Lakšárska Nová Ves  0905 471 467

Dušan Manďák Ing. SNP 778 / 51, 905 01 Senica, 0907 266 429

Jozef Šedivý Ing.,Vrádište 85, 908 49  Vrádište  0908 616 763

Roman Guček,Petrova Ves 291, 908 44 Petrova Ves  0905 991 032

Sekretár: Miroslav Maca Mokrý Háj 233 908 65 Mokrý Háj 0905 723 251

Predseda Rev.kom. :Marián Kocák P.Močidlany 43 908 61 Pop.Močidlany 0911 400 261

Predseda Odvolacej kom.:Eduard Jurovatý JUDr.,Kalinova 1243, 905 01 Senica,  0903 408 241

Predseda Disciplinárnej kom.:Ľuboš Štora Ing., Sekule 190, 908 80 Sekule, 0948 429 444

Predsedovia odbor.komisií:

Komisia rozhodcov a delegátov: Marián Bašnár  0905 795 284

Športovo-technická komisia: poverený člen VV Dušan Koníček  Mgr.,0918 812 940

Trénersko-metodická komisia: Štefan Gálik 0905 569 363