sportika logo

 • pripravky turnaj1
 • R6
 • pripravky turnaj3
 • pripravky turnaj5
 • R7
 • R1
 • pripravky turnaj6
 • pripravky turnaj2
 • pripravky turnaj4
 • R2
 • pripravka zsfz

Úradná správa č.26/ 2017-18 / zo dňa 22.03.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  26 / 2017 – 2018 / zo dňa  22.03.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

Čítaj viac...

Úradná správa č.25/ 2017-18 / zo dňa 14.03.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  25 / 2017 – 2018 / zo dňa  14.03.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

VII.Správy sekretariátu

Čítaj viac...

Oznam ŠTK

ŠTK rozhodla o odložení všetkých majstrovských stretnutí plánovaných na termín 10. -11.3.2018.

Náhradný termín bude uverejnený v ÚS v dostatočnom predstihu.

Úradná správa č.24/ 2017-18 / zo dňa 08.03.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  24 / 2017 – 2018 / zo dňa  08.03.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

Čítaj viac...

Úradná správa č.23/ 2017-18 / zo dňa 01.03.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  23 / 2017 – 2018 / zo dňa  01.03.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

V.Správy TMK

VI.MATRIKA

VII.Správy SEKRETARIÁTU

VIII.Správy KMaŠF

Čítaj viac...

Oznam pre všetkých manažérov ISSF vo FK

Správa z ISSF pre klubových manažérov

Žiadam všetkých klubových ISSF manažérov, aby venovali náležitú pozornosť nasledujúcim žiadostiam:

1. Všetky žiadosti o transfer hráča zo zahraničia smerom do SFZ, ktoré boli zaslané v požadovanom termíne, t. j. najneskôr 31. 1., boli spracované a odoslané príslušným národným zväzom v deň doručenia, najneskôr však nasledujúci deň. Po obdržaní medzinárodného prestupového certifikátu boli hráči prostredníctvom elektronickej podateľne zaregistrovaní do klubu, ktorý o transfer požiadal. Ak do dnešného dňa nie je vyžiadaný hráč vo Vašom klube, znamená to, že ITC nebol doručený. V prípade, že ITC nie je doručený do 30 dní od vyžiadania, pristupujem k tzv. provizórnej registrácii, o čom ste oboznámení notifikáciou. Vzhľadom na tieto informácie je zbytočné, aby ste sa telefonicky alebo mailom dopytovali na stav transferu, nakoľko Vám neviem povedať nič iné, ako to, čo ste si práve prečítali. Keďže začiatok jarnej časti súťaží je v marci, všetky žiadosti budú uzatvorené k spokojnosti Vašej a Vašich klubov.

2. V tomto období končí platnosť veľkého počtu plastových kariet a kluby žiadajú o vydanie nových. Prosím všetkých klubových ISSF manažérov, aby k žiadostiam v podateľni nahrávali aktuálne fotografie hráčov, hlavne tých, ktorých plastové karty budú mať platnosť 10 rokov. Kolegovia matrikári sú oprávnení zamietnuť žiadosť o vydanie registračného preukazu v prípade, že fotografia nemá požadovanú kvalitu (600x800 pixelov), alebo ak má mať nový registračný preukaz rovnakú fotografiu, ako mal preukaz, ktorý stráca platnosť.

Milan Sládkovič

Matrika SFZ

More Articles...

Page 7 of 50

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>