facebook

 • Futbalova slavnost v Radimove4
 • DSC 1126
 • Unín 1.miesto žiaci
 • Futbalova slavnost v Radimove2
 • Gbely 2.miesto prípravky
 • IMG 20160619 145535
 • Futbalova slavnost v Radimove3
 • IMG 20160619 184946
 • B.Mikuláš 2.miesto žiaci
 • Futbalova slavnost v Radimove1
 • IMG 20160619 170130
 • FK TJ Kúty víťaz prípravky

Úradná správa č.41 /2015-16/ zo dňa 24.06.2016

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.   41 / 2015 – 2016 / zo dňa   24.06.2016logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

VII.Správy sekretariátu

VIII.Správy KMaŠF Čítaj viac...

Aktív mládeže

P O Z V Á N K A

na aktív funkcionárov FK ObFZ kategórie mládeže,

ktorý sa bude konať

dňa  28. júna 2016 o 18,00 hod.

v zasadačke zimného štadióna v Senici, Sadová 638 / 43

 

Pokyny k zaradeniu družstiev

POKYNY K ZARADENIU DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ ObFZ SENICA  V ROČNÍKU 2016 / 2017

1.Štruktúra súťaží dospelých  a dorastencov riadených ŠTK ObFZ  Senica v súťažnom ročníku 2016/2017 zostáva rovnaká ako v ročníku 2015/2016.

Štruktúra súťaží  žiakov a prípraviek bude oznámená po spracovaní prihlášok .

2. Začiatok súťažného ročníka 2016/2017 je  naplánovaný  na  6. - 7. augusta 2016.

3. Podmienkou pre zaradenie družstva do súťaže je zaslať prihlášku najneskôr do 27. 6. 2016.

4. Výška štartovných vkladov do súťaží:

Dospelí:  VI. Liga   120,- €

VII. liga   100,- €

VIII. liga 90,- €

Dorast:  10,- €

Žiaci :   10,-€

Prípravka: 10,- €

Štartovné vklady (za všetky družstvá spolu) je potrebné uhradiť na účet ObFZ Senica :

IBAN: SK71 0200 0000 0027 5578 5159,  variabilný symbol 315 021

ŠS  číslo FK v RS /  napr.1.B.Mikuláš – 49.Vrádište /

Kópiu dokladu o úhrade  je  potrebné zaslať  na emailovú adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5. Podmienky štartu

Podmienkou štartu družstva dospelých v MO a II.triede dospelých je mať jedno mládežnícke družstvo.

V prípade, že FK neprihlási do súťaží žiadne mládežnícke družstvo,uhradí kompenzáciu v sume 500,-€ do termínu začiatku jesennej časti, t.j. 6.8.2016

Pre potreby spracovania Adresára FK do Rozpisu súťaží zašlite spolu s prihláškou i adresár FK na emailovú adresu:sekretára. Vzorový formulár nájdete na  stránke ObFZ v časti „dokumenty“-

Aktív ŠTK ObFZ Senica sa bude konať  v pondelok,  04. 07. 2016 o 18.00 hod. v Jednote Senica.

Riadna konferencia ObFZ

Pozvánka

na riadnu konferenciu Oblastného futbalového zväzu Senica.

V zmysle Stanov ObFZ Senica Výkonný výbor ObFZ Senica zvoláva riadnu konferenciu ObFZ Senica na deň

04.07.2016 o 17,oo hod.

v zasadačke Jednoty Senica,Nám.Oslobodenia 12

Prezentácia o 16,3o hod.

Program :

1. Otvorenie

2.Vyhlásenie, že Konferencia bola zvolaná v zmysle Stanov ObFZ

3.Schválenie programu a rokovacieho poriadku

4.Voľba mandátovej a návrhovej komisie

5.Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice

6.Odovzdanie ocenenia najlepšiemu strelcovi súťaže dospelých

7.Správa  mandátovej komisie

8.Správa predsedu o činnosti ObFZ Senica od poslednej konferencie ObFZ

9.Správa o hospodárení ObFZ Senica

10.Správa Revíznej komisie

11.Diskusia

12.Správa návrhovej komisie- informácia o prijatých uzneseniach

13.Záver

Konferencie sa za oddiel, klub zúčastní iba jeden delegát s právom hlasovať, ktorý bol zvolený na výročnej členskej schôdzi.

Úradná správa č.40 /2015-16/ zo dňa 17.06.2016

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.   40 / 2015 – 2016 / zo dňa   17.06.2016logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

VII.Správy sekretariátu

Čítaj viac...

More Articles...

Page 1 of 31

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>